Andre Ulykker

De 4 generelle grundregler modificeres efter ulykkens art:

  1. Stands Ulykken
  2. Giv Førstehjælp
  3. Slå Alarm / Tilkald hjælp
  4. Yd almindelig hjælp efter evne.
Strømsvigt

Vejlesøparken forsynes med elektricitet via 2 kabler på 10.000 Volt. Det defekte kabel forsynes fra Grønnevej mens den nuværende strømforsyning forsynes fra Vejlesøvej nord for Vejlesøparken.

De to forsyningskabler fremføres til henholdsvis en transformatorstation mod Grønnevej og Vejlesøvej. Fra hver transformatorstation føres der 380 Volt ind i hver af Vejlesøparkens bygninger (Blok 1, 2, 3, 4, 5 og varmecentralen).

Normalt fordeles belastningen over de to transformatorstationer, men ved strømsvigt på den ene forsyning kan der foretages en manuel omskiftning, så den anden forsyning dækker alle Vejlesøparkens bygninger. Omskiftningen skal foretages manuelt.

Strømsvigt meldes på Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Elevatorerne stopper

NB: Ved strømsvigt stopper elevatorerne. Skulle du blive fanget i elevatoren, så tryk på nødknappen i mindst 6 sekunder. Dermed omstilles til vagtcentralen. Forbindelsen etableres via nødstrøm eller batteri.

Tyveri og Hærværk

Ved tyveri i egen lejlighed kontaktes din skadesforsikring

Ved tyveri i fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Er tyven stadigvæk aktiv, så kontakt straks politiet. Ring 114

Storm og Oversvømmelse

Ved stormskade og Oversvømmelse på fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

Ved indendørs vandskade henvises til denne siden om Vandskade.

Forurening

Ved miljøforurening af fællesområderne kontaktes Ejendomskontorets Vagtnummer døgnet rundt:  (+45) 27 26 07 09

IT-hacking

Opdager du at din pc er blevet hacket, så sluk øjeblikkeligt for den og kontakt en IT specialist. Jo længere tid en PC er tændt efter et hacker angreb, jo større bliver ulykkens konsekvenser.

Vigtige Telefonnumre

Comments are closed.