Sirenevarsling

Beredskabsstyrelsen administrere et landsdækkende sirenevarslingssystem. En af disse mange sirener er placeret på taget af Vejlesøparkens Blok 1. Varslingssystemet benyttes i fredstid typisk i forbindelse med giftig røg, kemisk udslip, radioaktiv udslip og andre miljøkatastrofer.

Ved større ulykker eller katastrofer kan myndighederne advare borgerne på flere måder. Normalt sker det via pressen samt fx myndighedernes profiler i sociale medier og hjemmesider.

I særligt alvorlige tilfælde kan myndighederne udsende beredskabsmeddelelser til offentligheden i medfør af varslingsbekendtgørelsen og varslingsaftalen, evt. kombineret med sirenevarsling i et større eller mindre område. I sådanne situationer er Danmarks Radio og TV2 forpligtet til at viderebringe informationen fra myndighederne hurtigst muligt.

Politiet har ansvaret for at udsende beredskabsmeddelelser fra myndighederne, og myndighederne på skadesstedet afgør, om sirenerne skal tages i brug. Beredskabsstyrelsen har ansvaret for at drive sirenevarslingssystemet. Styrelsen har herudover udviklet en app, der kan advare brugerne ved større ulykker og katastrofer. App’en hedder Mobilvarsling, og du kan læse mere om den og sirenevarslingssystemet i Danmark via dette link>>.

I tilfælde af varsling bør du forholde dig som Beredskabsstyrelsen påbyder.

1. Stands Ulykken

Gå indendøre og luk døre og vinduer. Tag familiemedlemmer med. Giv evt. husly til andre om nødvendigt

2. Opsøg Information

En beredskabsmeddelelse fra myndighederne vil hurtigst muligt efter sirenevarslingen blive udsendt via dr.dk og tv2.dk og vil kunne høres på DR’s FM-radiokanaler i det berørte geografiske område. DR og TV2 bringer desuden beredskabsmeddelelsen på tekst-tv side 150. Afhængig af hændelsens karakter vil informationen blive udsendt via endnu flere kanaler, ligesom myndigheder ofte vil bringe beredskabsmeddelelserne via eksempelvis sociale medier og egne hjemmesider.

Overvej om udluftningssystemet skal stoppes eller lukkes ned.

3. Slå ikke Alarm og undgå unødige opkald

Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen. Unødige opkald kan spamme det livsvigtige kommunikationssystem.

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Forhold dig i ro og fortsæt med at søge informationer via Beredsskabsstyrelsens kanaler. Gør som som anbefalet. Vær opmærksom på sirenernes afblæsning af faren.

Vær Forberedt

Læs alt om Beredskabsstyrelsens Varslingssystem på deres hjemmeside.

Hent Beredskabsstyrelsens Faktablad her>>

Download Sounding of Sirenes here>>

Comments are closed.