Vandskader

Desværre oplever vi i Vejlesøparken nogle vandskader som følge at læk på vandforsyningen eller varmeforsyningen. Omfanget af den slags ulykker kan reduceres såfremt der handles korrekt fra alle parters side. Vandskaderne forårsages ikke alene af ælde fra de gamle installationer fra starten af 1970erne, men også af installations- og materialefejl i nyinstallationer.

Vi oplever at læk på de gamle installationer starter med udsivninger, og såfremt man registrerer og reagerer på disse udsivninger, så begrænses skadens omfang til en brøkdel.

Derimod oplever vi fra nye installationer, der er reguleret af BR10 eller BR15 kan være et langt større problem, idet disse ingen varsler giver før vandet fosser ud. Det er særdeles vigtigt at disse renoveringsopgaver udføres af dygtige og autoriserede VVS firmaer. Lejlighedsejerne opfordres til at anvende husets håndværkere, da disse leverer kvalitetsarbejde.

Men såfremt du oplever vandskader, så følg denne procedure:

1. Stands Ulykken

Alle lejligheder i Vejlesøparken er forsynet med hovedhaner i service skakten i køkkenområdet. Og alle opgange er forsynet med hovedhaner i stueplan. Start med at kontakte lejligheden, hvorfra vandet siver ud. Luk for hovedhanerne i service skakten.

NB: Det er påbudt, at der skal være umiddelbart adgang til disse hovedhaner fra lejligheden.

2. Begræns Ulykkens omfang

Kontakt alle beboerne i lejligheden nedenunder, så de får mulighed for at tage deres forholdsregler. Især gælder det om at opsamle den neddryppende vand i spande og baljer og endvidere at redde deres personlige ejendele til et sikkert område i lejligheden.

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Tilkald Vejlesøparkens døgnvagt (+45) 27 26 07 09

Overvej om du også vil orientere Bestyrelsen. Liste over telefonnumre finder her>>

Efter at Vejlesøparkens døgnvagt (blå mand) her modtaget opkaldet og er ankomst til skadestedet, lokaliseres skadeårsagen. Ved vandskade afbrydes vandtilførslen til det berørte område, om nødvendigt lukkes der til hele blokken. Det samme gælder for varmen.

Ved større vandskader tilkaldes Ejendomsinspektøren og det vurderes om der er behov for forstærkninger fra kollegaer.

Vejlesøparkens vagt tilkalder skadeservice firmaet SSG tlf. 70 15 38 00 forsikringsselskab Tryg. SSG arbejder 24 x 7 og er eksperter i at håndtere den slags ulykker, så skadens omfang minimeres.

SSG påbegynder skadebegrænsning fx opsugning af vand, vandsuger står i boilerrum blok 1 og blok 4. Når skadeservice er ankommet overtager de det videre forløb, og vagten hjælper til i videst muligt omfang.

4. Yd almindelig hjælp efter evne

Når selve ulykkens omfang er bragt under kontrol, så er det tid til at hjælpe de beboere, der er påvirket af ulykken.

Alle berørte beboer kontaktes, telefonliste ligger i varmecentralen. Ved vandskade kontaktes alle underliggende lejligheder i det omfang det er muligt. Det kan det overvejes at skaffe adgang med hjælp fra låsesmed, hvis det skønnes at kunne hjælpe på begrænsning af skaden.

Informationsbrev til beboerne findes her>>

På ejendomskontorets PC i kartoteksprogrammet findes der oplysning om en beboer evt. har nøgler liggende hos en nabo, familie, telefon nr. m.m.

De berørte beboere modtager et informationsbrev, der giver en nærmere beskrivelse af det videre forløb. Forsikringsforholdene klargøres og beboerne opfordres til at kontakte egen forsikringsselskab hurtigst muligt.

Vejlesøparkens vagt må ikke igangsætte restaureringsarbejde, der er omfattet af Ejerforeningens forsikring eller beboerens indboforsikring.

Vær Forberedt

For det første skal du sikre dig, at du ved, hvordan hovedhanerne i din lejlighed lukkes. I mange lejligheder findes adgangen til hovedhanerne ved at åbne køkkenskabene og stikke hånden ind i service skakten. I andre lejligheder skal der lukkes for vandet i skunken bag badeværelset. Vær sikker på, at du kan finde og lukke for vandet “med bind for øjnene”.

 

Comments are closed.