Bestyrelsens rolle

Bestyrelsens rolle er hovedsageligt at implementere de beslutninger, som Generalforsamlingen vedtager i overensstemmelse med Vedtægterne.

Desuden skal Bestyrelsen sikre, at Vejlesøparken ledes og driftes i overensstemmelse med med Vedtægterne og at Husordenen bliver overholdt på overordnet niveau.

Bestyrelsen skal stå til rådighed, når Ejendomskontoret (Jan Breaum), Ejendomsadministrationen (Newtec Datea) og Vejlesøparkens beboere har spørgsmål eller klager.

Bestyrelsen projektarbejde delegeres i de fleste tilfælde til Udvalgsarbejde, hvor andre kan deltage, såfremt de bliver inviteret til at bidrager med faglig viden.

Bestyrelsen har en informationspligt og en kommunikationspligt, hvor Vejlesøparkens hjemmeside er en af de mange kommunikationskanaler.

Bestyrelsen ledes af foreningens bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordeler rollerne indbyrdes ifølge Vedtægternes paragraf 13. De enkelte bestyrelsesmedlem forventes at deltage aktivt i et eller flere af udvalgsprojekterne.

 

Comments are closed.