Regler for Håndværkere

Vejlesøparken blev bygget for 50 år siden og vi er nu i en periode, hvor mange lejligheder bliver total renoveret. Det er selvfølgelig dejligt, at Vejlesøparken bliver moderniseret og dermed forbliver attraktiv for beboerne.

Men – der er et stort “men”. De mange byggeprojekter kan let blive til stor gene for de øvrige beboere. Det gælder om at finde den rette balance mellem modernisering og en fredelig hverdag. Derfor henstilles til at bygherrerne – private lejlighedsejerne såvel som professionelle udlejningsfirmaer – overholder disse hensynsregler:

Minimer Støjgener

Ved renovering af lejlighederne er støjgenerne den allerstørste. Der er specielt to arbejdsopgaver, der er til stor gene for de øvrige beboere:

For det første medfører “afskraldningen” af de gamle fliser i badeværelserne en meget stor forplantning af støjen til de øvrige lejligheder.

For det andet medfører indfræsningen af nye el-installationer i den bærende konstruktion måske endnu større i forplantning af støjen til de øvrige lejligheder.

Et fair kompromis mellem bygherrer og beboerne vises i skemaet i venstre side. Tryk på skemaet for forstørrelse.

 • Grøn zone – 40 timer om ugen, hvor al håndværksmæssig arbejde kan udføres.
 • Gul zone – 21 timer om ugen, hvor mindre støjende (fx malerarbejde, VVS arbejde, isoleringsarbejde, el-arbejde (montering) o.l.) arbejdsopgaver kan udføres. Ingen højtspillende musik på arbejdspladsen.
 • Lyserød zone – aften og weekend, hvor kun meget stille arbejde kan udføres. Støjniveauet skal være nede på almindelige hjemlige aktiviteter.
 • Rød zone – Absolut ingen støj, der kan forplante sig til nabolejlighederne.

Reelt giver det håndværkerne 40 grønne arbejdstimer og 21 gule arbejdstimer per uge.

Varsling af Renoveringsprojekter

Beboerne værdsætter forudsigelighed og det koster meget lidt at informere på forhånd. Vær så venlig at informere Vejlesøparkens inspektør når:

 • Et større renoveringsprojekt skal til at starte
 • Når borehammer skal køre det meste af dagen – det er en stor prøvelse for beboerne
 • Når der skal arbejdes uden for hverdagen mellem 8 og 16
 • Når der skal lukkes for vand, varme og el for hele opgangen.

Hvis håndværkerne holder Inspektøren orienteret, så holder han beboerne orienteret.

HUSK: Alle beboerklager bliver rettet til vores Inspektør. Det er ham der kan berolige beboerne med relevante informationer og dermed nedsætte stress-niveauet.

Skån fællesarealerne – det er beboernes domæne

Gangene, trapperne, elevatorerne, arealerne foran hoveddørene er beboernes domæne. Disse områder skal behandles med respekt. Der er forståelse for at disse faciliteter også benyttes af håndværkerne, men håndværkerne er gæster og bør respektere at de arbejder i en beboelse og ikke på en byggeplads.

Her er nogle eksempler på adfærd, der skaber harme hos beboerne:

 • Eksempel 1 – Tilsvining af gangene uden efterfølgende oprydning og rengøring
 • Eksempel 2 – Blokering af elevatorer i længere tid
 • Eksempel 3 – Ridser og skrammer på vægge, lofter og elevatorer
 • Eksempel 4 – Byggeaffald placeret på gangene i flere timer
 • Eksempel 5 – Byggeaffald og timevis parkering på arealerne foran hoveddøren
 • Eksempel 6 – Manglende rengøring på gange, trapper og elevatorer efter arbejdsdagen
 • Eksempel 7 – Afspærring af områder, der benyttes af beboerne
 • Eksempel 8 – Lukning af vand, varme og strøm for hele opgangen i timevis. Gør det kort og uden frokostpauser

Dette er bare nogle eksempler på adfærd, der skaber stor harme blandt beboerne.

Byggematerialer og bortskaffelse af byggeaffald

Der er forståelse for, at byggematerialer leveres i store mængder og at byggeaffald ligeledes skal samles i mængder før bortkørsel. Det irriterer beboerne, når fællesarealerne omdannes til en byggeplads uden forudgående koordinering med vores Ejendomsinspektør.

Kontakt og aftal med Inspektøren:

 • Hvis der er behov for at opbevare byggematerialer i flere dage på parkeringspladsen
 • Hvis der er behov for at placere en stor container på fællesarealerne
 • Hvis der er behov for at parkere flere timer foran hoveddøren
 • Hvis der er behov for temporær placering af byggekrav.

Inspektøren kan vælge at opsætte et skilt med teksten “Godkendt af Inspektøren” i ovennævnte situationer. Dette beroliger beboerne at vide, at vores Inspektør har kontrol over situationen.

NB: Byggeaffald kan ikke afleveres på Vejlesøparkens Storskrandsplads ved varmecentralen. Det skal bortkøres.

Afvigelser fra disse regler

Der kan være situationer, hvor ovennævnte regler ikke kan overholdes. Kontakt inspektøren og aftal hvordan opgaven bedst kan løses. Dermed respektørens autoritet, hvilket beboerne værdsætter.

NB: Beboerne har stor tillid til vores inspektør. Han vil orientere beboerne løbende om byggegenerne og han vil modtage klagerne fra beboerne forsvare håndværkernes nødvendige arbejde.

Ejendomsinspektøren kan kontaktes her>>

Comments are closed.