Ændring af Vinduer

Der er mulighed for at ændre vinduerne efter nærmere fastsatte regler. Dette kræver dog bestyrelsens godkendelse og et administrativt beløb for sagsbehandlingen overfor Rudersdals kommune for at sikre at lokalplanen bliver overholdt.

Manualen for udformning af nye vinduestyper findes her>>

Kontakt Ejendomskontoret for at opnå en skriftlig tilladelse.

Comments are closed.