Montering på Vægge

Der er to typer vægge i lejligheden. Den ene type er vibreret jernbeton, der udgør den bærende konstruktion. Den anden type er lette skillevægge i blødt materiale, typisk letbeton/ciporex af forskellige typer.

Montering i de bærende vægge

En almindelig slagboremaskine kan ikke anvendes, da væggen er alt for hård. Ved montering af skabe, billeder, TV osv, skal der anvendes en borehammer af god kvalitet (fx Dewalt og Hilti) og tilsvarende kvalitets-betonbor af SDS-typen.

Både borehammer og bor kan lånes hos Ejendomsinspektøren. Ring evt. og reserver værktøjet.

Fordelen ved at montere i de bærende vægge er, at tingene sidder rigtig godt fast og aldrig falder ud af væggen igen.

Montering i de lette skillevægge

Her kan man bruge en billig boremaskine, da væggene er ret porøse. Problemet kan være, at de monterede genstande ikke sidder ret godt fast. Det anbefales at anvende lidt større rawlplugs og skruer end normalt. Dermed forøges bindefladen i væggen.

Pas På!

Ledningerne til lampestederne nær loftet føres inde i væggen. Brug evt. en detektor for at undgå at bore i elektriske installationer.

Når man anvender en borehammer, larmer det ganske forfærdeligt i hele huset, da lyden forplanter sig via den bærende konstruktion. Vis hensyn over for naboerne, og som minimum skal Husordenen (side 9 nederst vedrørende arbejdsstøj) overholdes.

Comments are closed.