Altaner på Blok 1

Vejlesøparken, den 24. juli 2018.

Dette informationsbrev er en opfølgning på sidste informationsbrev “Betonrenovering af Blok 1” fra den 6. juli.

En del beboere i Blok 1 har henvendt sig og udtrykt bekymring over at skulle undvære deres altaner her i sommervarmen. Denne bekymring er taget til efterfølge i det omfang, det har været muligt:

  • Beboerne i blok 1 vil fortsat kunne benytte deres altan i hele august, men kan blive forstyrret af betonarbejde der udføres udefra via lift.
  • Altanarbejdet (udskiftning af fugerne) vil blive udført fasevis, så den enkelte beboer ikke skal undvære altanen i flere måneder.
  • Det er ikke hele altanen, der skal ryddes, men den yderste del, som er skitseret i den rundsendte instruks fra Ejendomsinspektøren.

Ejendomsinspektøren vil præcisere disse forhold i dag over for Blok 1 beboerne.

Beboerne vil løbende blive opdateret på faseplanen af Ejendomsinspektøren. Du skal ikke rydde din altan før du får konkret besked fra Ejendomsinspektøren via opslagstavlerne.

NB: Kontrakten med entreprenøren er nu underskrevet og ovennævnte er i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten. Alle bestyrelsesmedlemmer har en kopi af kontrakten.

Med venlig hilsen

Carsten Riddersholm (1dt formand)

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign