Affaldsordning

Ny affaldsordning fra 1. oktober 2019

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Ordningen træder i kraft for Vejlesøparken 1. oktober 2019

Vejledninger fra Rudersdal Kommune

Se Nyhedsbrevet om affaldssortering her>>

Læs mere på Rudersdal Kommunen hjemmeside:

Overordnet plan for affaldssortering og genbrug
Rudersdal Kommune – Planer og Krav for boligselskaber som VSP

Den 14. november afholdt Rudersdal Kommune et gå-hjem-møde for administratorer og ejere af ejendomme/områder med fælles affaldsordning, hvor RNPM præsenterede den kommende nye affaldsordning

Organisk Affald – nye krav meget snart

I dag har godt 31 kommuner indført en yderligere sortering af husholdningsaffald (den vi i dag smider ned gennem skakten) i bioaffald og restaffald. Ordningen er EU-bestemt om kommer til Rudersdal Kommune om få år – allersenest i 2023.

Rudersdal Kommune – Løsningsmodeller

Rudersdal Kommune vejleder omkring tre hovedprincipper for affaldsopbevaring:

Den overordnede plan fra Miljøministeriet:

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign