Opgangene

Alle opgangene er moderniseret, så de fremstår lyse og venlige.

Endvidere er der i opgangene installeret LED-belysning, hvor alle lamper aktiveres via sensorer.

Elevatorer

Alle opgangene i Vejlesøparken er forsynet med elevatorer.

For friske og raske beboere betyder det ikke noget at skulle forcere trapperne op til femte etage, men for mange af beboerne er det betryggende, at der er et effektivt elevatorsystem, såfremt helbredet en dag skulle svigte.

Alle elevatorerne bliver overvåget og serviceret af firmaet Schindler. I alle elevatorer er der nødtelefon med døgnovervågning.

Brug aldrig elevatoren i tilfælde af brandalarm.

Postkasser

I stueetagen er der opsat postkasser med individuelle nøgler til hver lejlighed.

Af pladshensyn er postkasserne i blok 1 dog fordelt på de relevante etager.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign