Renovation

Vejlesøparken har en rigtig god og beboervenlig renovations service.

Køkkenaffald

På trappeopgangene ud for hver lejlighed findes der en affaldsskakt. Husordenen gør opmærksomt på, hvilke tider af døgnet den ikke må benyttes af hensyn til natteroen. I blok 1 findes skakterne i enderne af gangene, ved brandtrapperne.

Flasker og Aviser

Inden for sidedøren ved trappeopgangene finder der containere til henholdsvis flasker (de firkantede kasser) og aviser i den store affalds-container. Disse tømmes på hverdage af de blå mænd. I blok 1 er de placeret i kælderen ved hovedtrappen.

Batterier og pærer

I hver blok er der i kælderen placeret special containere til batterier og pærer. Disse tømmes regelmæssigt af de blå mænd.

Brændbart affald

Ved varmecentralen er der en stor container, hvor du inden for normal arbejdstid kan komme af med brændbart affald. Uden for normal arbejdstid kan du lægge affaldet på den lille vogn ved vaskepladsen, der tømmes af de blå mænd den efterfølgende hverdag.

Byggeaffald

Vejlesøparkens renovationsservice omfatter ikke byggeaffald. Det skal bortskaffes af de håndværkere, der påtager sig opgaven. Alternativt skal man selv sørge for at få det kørt til en af Rudersdal kommunes genbrugsstationer. Alle lejligheder opkræves over ejendomsskatten et abonnement på 950,- kr. pr år. der giver adgang til at bruge genbrugsstationerne.

Andet affald

Spørg på Ejendomskontoret.

Comments are closed.