Renovation

NB: Se den korte vejledning for sortering her>>

NB: Fra 1. oktober 2019 indføres Rudersdal Kommunes nye ordning for sortering af affald. Se her>>

Sorteringsvejledninger til beboere

Vejlesøparken har en god og beboervenlig renovationsservice.

Køkkenaffald

I blok 2, 3, 4 og 5 findes der en luge til affaldsskakten på hver etage i alle opgange. I blok 1 findes skakterne i hver ende af gangene ved brandtrapperne. I Husordenen kan man læse, hvornår på døgnet skakten ikke må benyttes af hensyn til natteroen.

Flasker og Aviser

Der er opstillet containere til henholdsvis flasker og glas (de firkantede kasser) og aviser (den store affaldscontainer). I blok 1 er de placeret i kælderen ved hovedtrappen. I blok 2 og 3 er de placeret i de rum, hvor skaktcontainerne står. I blok 4 og 5 findes de inden for døren til kældergangen i hver opgang. Disse tømmes på hverdage af de blå mænd.

Batterier og pærer

I hver blok er der i kælderen placeret specielle containere til batterier og pærer. Disse tømmes regelmæssigt af de blå mænd.

 

Byggeaffald

Vejlesøparkens renovationsservice omfatter ikke byggeaffald. Det skal bortskaffes af de håndværkere, der påtager sig opgaven. Alternativt skal man selv sørge for at få det kørt til en af Rudersdal Kommunes genbrugsstationer. Alle lejligheder opkræves over ejendomsskatten et abonnement på 950,- kr. pr år. der giver adgang til at bruge genbrugsstationerne.

Andet affald

Spørg på Ejendomskontoret.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign