TV, Radio, Telefon og Internet

TV

Der er to kabelnet på ejendommen. YouSee er eneleverandør af TV via coax kabelnettet. Tilmelding, der er frivilligt, sker direkte til YouSee, og priserne er de listepriser, der oplyses fra YouSee. Vejlesøparkens Antenneforening arbejder på indgåelse af en fælles – frivillig – aftale der vil kunne betyde væsentlig lavere pris på grundpakken.  Alternativt kan man modtage ca. 10 gratis programmer med en DVB-T stueantenne, og evt. supplere med Boxer kanalerne der ligeledes bliver modtaget direkte med samme antenne. Egne antenner, herunder også for modtagelse af programmer fra satellit, skal være anbragt, så de ikke er udefra synlige over altan brystningen.

RADIO 

FM radio sendes ikke længere i YouSee kabelnettet. Med egen stueantenne til FM kan de danske og svenske program 1-4 samt en række lokalradioer modtages med god kvalitet. Med en DAB+ modtager kan alle Danmarks Radios mange radiokanaler, og en lang række andre radiostationer modtages i meget god kvalitet. YouSee sender desuden en række af disse programmer som digitale TV kanaler (kræver kun grundpakken). En liste over frekvenserne på de radiostationer, der kan modtages i Københavns-området findes her.

INTERNET

Internet med de højeste hastigheder (100/300 Mbit / 1 Gbit) kan opnås ved at bruge YouSee coax kablet. Foruden YouSee selv, er der også de alternative leverandør hiper.dk , fullrate.dk , telenor.dk , kviknet.dk. Oplysninger om priser mv. skal søges på leverandørernes hjemmesider. Der er ikke krav om  et TV abonnement hos Yousee for at have internetforbindelse denne vej.

TELEFON

Gennem det oprindelige telefon fastnet stik i lejligheden kan der også fås internet med en moderat hastighed – op til ca. 20 Mbit. Selv om forbindelsen er ejet af TDC er der en lang række mulige leverandører. Nogle af disse tilbyder også pakker med kombination af tv, internet og telefon leveret via dette “telefonstik”. Der er stor konkurrence, og beboerne opfordres til at undersøge markedet grundigt for det tilbud, der bedst matcher behov og økonomi.

MOBIL

Alle mobilselskaberne har sendemast på taget af blok 1, og dækningen i området er derfor særdeles god. Ved køb af internetforbindelse via mobilnettene skal man være opmærksom på at alle selskaberne har en begrænsning på data trafikmængden, der i praksis gør det særdeles dyrt at bruge en sådan opkobling intensivt, fx til at se film via “streaming”.

 

 

Comments are closed.