Vand, varme og udluftning

Frem til 2014 blev Vejlesøparken forsynet med varme, der blev produceret af selskabet EON på gasfyrede kraftvarme-kedler placeret i varmecentralen ud til Grønnevej. Bebyggelsens oprindelige oliefyrede blokvarmecentral var i 1994 på baggrund af et lovkrav blevet omlagt til gas, med produktion af såvel varme som el. Anlægget blev drevet af NESA (senere DONG) og herefter afhændet til EON. Grundjerforeningen afstod fra en fornyelse af den 20-årige kontakt, og indgik i 2014 i stedet i en fordelagtig strategisk alliance med Holte Fjernvarme.

Varmt og koldt Vand

Varmt og koldt vand til lejlighederne forsynes fra kælderen op igennem forsyningsskakten til lejlighederne. Ved hver lejlighed er der monteret en hovedhane ved forsyningsskakten.

Fordelingen af vandet til lejlighedens haner er oprindelig installeret tæt på hovedhanen. I mange lejligheder er det inde under køkkenbordet.

Der er ingen vandmålere installeret i lejligheden, så udgifterne til varmt og koldt vand foretages efter en fordelingsnøgle.

Varme til radiatorerne

Lejlighederne forsynes med radiatorvarme fra to lodrette rør (tilgang og afgang) i forsyningsskakten. Ved hver lejlighed forgrenes varmerørene ud under gulvet til alle lejlighedens radiatorer. Dermed undgår man at have synlige rørinstallationer i lejligheden.

Varmeforbruget måles via nogle små forbrugsmålere, der er installeret på hver af lejlighedens radiatorer. Hvert år omkring maj måned fjernaflæses alle forbrugsmålere af Brunata, der efterfølgende sender en opgørelse til Vejlesøparkens administrationskontor Newsec, som tager sig af den økonomiske afregning med beboerne.

Brunata Varmemålere

Brunata har udarbejdet en informationsfolder vedrørende de installerede varmemålere:

Udluftning i Bad og Køkken

Vigtigt: De installerede udluftningsventiler er med til at sikre en korrekt udluftning af rummet og må ikke tilstoppes eller på anden vis sættes ud af funktion. Udluftningsventilerne må heller ikke sættes i direkte forbindelse med evt. installeret emhætte i køkkenet.

Udluftningsventiler: Samtlige ejerlejligheder er forsynet med mekanisk udsugning gennem luftventiler i badeværelser, toiletrum og køkkener.

Hvis man ønsker at rengøre ventilerne, kan disse nedtages og vaskes i sæbevand. Vær ikke bange for at dyppe dem helt ned i vandet- og tryk bagefter vandet ud af det skumgummi, der sidder på bagsiden. Det er der for at mindske luftstøjen.

Afmontering: Fat omkring ventilens yderring, gerne med begge hænder, og træk den vinkelret ud fra væggen.

Montering: De to bevægelige fjedre placeres i rillen i røret, medens ventilen holdes foran væggen. Når man mærker, at begge fjedre har fat i rillen, således at man mærker modstand, trykkes ventilen fast, hvorved de 2 fjedre buer modsat og dermed holder ventilen fast.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign