Husorden

Ny Husorden i 2024

Vejlesøparken har i januar 2024 vedtaget en ny husorden med det formål at samordne lovgivningen, de nye vedtægter og husordenen, så det hele bliver rangordnet og hænger sammen på logisk vis. Den nye husorden kan ses her:

Evt. spørgsmål vedrørende husordenen kan rettes til bestyrilsen via denne kontakt.

Regler for håndværkere

Husordenen gælder også for de håndværkere, der arbejder i Vejlesøparken. Det er ejeren, der har rekvireret håndværkerne, der skal sikre at håndværkerne også overholder Husordenen.

Derudover er der udarbejdet et sæt regler for håndværkere, der tilstræber en balance mellem den håndværksmæssige produktivitet og hensynet til beboerne. Regler for håndværker er vejledende.

Siden kan udskrives ved at trykke her>>

Indledning til Regler for Håndværkere

Vejlesøparken blev bygget for 50 år siden, og vi er nu i en periode, hvor mange lejligheder bliver totalrenoveret. Det er selvfølgelig dejligt, at Vejlesøparken bliver moderniseret og dermed forbliver attraktiv for beboerne.

De mange byggeprojekter kan dog let blive til stor gene for de øvrige beboere. Det gælder om at finde den rette balance mellem modernisering og en fredelig hverdag. Derfor henstilles det til bygherrerne – private lejlighedsejere såvel som professionelle udlejningsfirmaer – at de viser hensyn ved at overholde nedenstående regler:

Minimer støjgener

Ved renovering af lejlighederne er støjgenerne det største problem. Specielt to arbejdsopgaver medfører forplantning af støjen, hvilket er til stor gene for de øvrige beboere:

 1. nedtagning af de gamle fliser i badeværelserne
 2. indfræsning af nye el-installationer i den bærende konstruktion, der kan forplante sig meget vidt omkring i resten af bygningen

Et fair kompromis mellem bygherrer og beboere vises i nedenstående skema. Tryk på skemaet for forstørrelse.

 • Grøn zone – 40 timer om ugen, hvor alt håndværksmæssigt arbejde kan udføres.
 • Gul zone – 21 timer om ugen, hvor mindre støjende opgaver (fx malerarbejde, VVS-arbejde, isoleringsarbejde, el-arbejde (montering) o.l.) kan udføres. Ingen højtspillende musik på arbejdspladsen.
 • Lyserød zone – aften og weekend, hvor kun meget stille arbejde kan udføres. Støjniveauet skal svare til almindelige hjemlige aktiviteter.
 • Rød zone – Absolut ingen støj, der kan forplante sig til nabolejlighederne.

Reelt giver det håndværkerne 40 grønne arbejdstimer og 21 gule arbejdstimer per uge.

Varsling af renoveringsprojekter

Beboerne værdsætter at blive varslet, så de evt. kan vælge at opholde sig et andet sted eller træffe andre forholdsregler i perioder med megen støj. Informer derfor venligst Vejlesøparkens inspektør:

 • når et større renoveringsprojekt skal igangsættes
 • når borehammer skal køre det meste af dagen – det er en stor prøvelse for beboerne
 • når der på hverdage skal arbejdes uden for tidsrummet 8-16
 • når der skal lukkes for vand, varme og el i hele opgangen.

HUSK: Alle beboerklager bliver rettet til inspektøren. Hvis håndværkerne holder inspektøren orienteret, kan han give beboerne de relevante oplysninger og dermed mindske stressniveauet.

Skån fællesarealerne – det er beboernes domæne

Gangene, trapperne, elevatorerne og arealerne foran hoveddørene er beboernes domæne. Disse områder skal behandles med respekt. Der er forståelse for, at disse faciliteter også benyttes af håndværkerne, men håndværkerne er gæster og bør respektere, at de arbejder i en beboelse og ikke på en byggeplads.

Nedenfor ses nogle eksempler på adfærd, der er til gene for beboerne og derfor bør undgås:

 1.  – Tilsvining af gange, trapper og elevatorer uden efterfølgende oprydning og   rengøring
 2.  – Blokering af elevatorer i flere minutter
 3.  – Ridser og skrammer på træværk, vægge, lofter og elevatorer
 4.  – Placering af byggematerialer i elevatorer, opgange og på gangene (blok 1)
 5.  – Parkering i timevis på arealerne og brandvejene foran hoveddørene
 6.  – Byggematerialer og -affald, der efterlades på fællesarealer i timevis
 7.  – Afspærring af områder, der benyttes af beboerne
 8.  – Lukning af vand, varme og strøm for hele opgangen i længere perioder. Gør det kort og uden frokostpauser i lukningsperioden.

Byggematerialer og bortskaffelse af byggeaffald

Der er forståelse for, at byggematerialer leveres i store mængder, og at byggeaffald skal samles før bortkørsel.

Kontakt og aftal med inspektøren:

 • hvis der er behov for at opbevare byggematerialer i flere dage på parkeringspladsen
 • hvis der er behov for midlertidig leje af depotrum til byggematerialer og værktøj
 • hvis der er behov for at placere en stor container på fællesarealerne
 • hvis der er behov for at parkere i flere timer foran hoveddøren
 • hvis der er behov for midlertidig placering af byggekran.

Inspektøren kan vælge at opsætte et skilt med teksten “Godkendt af inspektøren” i ovennævnte situationer.

NB: Byggeaffald kan ikke afleveres på Vejlesøparkens storskraldsplads ved varmecentralen. Det skal bortkøres.

Vejlesøparken har de nødvendige opbevaringsfaciliteter. Der er ingen undskyldning for at genere beboerne med byggerod, ulovlig parkering osv. Vejlesøparken er en beboelse – ikke en byggeplads.

Afvigelser fra disse regler

Der kan være situationer, hvor ovennævnte regler ikke kan overholdes. Kontakt i så fald inspektøren og aftal, hvordan opgaven bedst kan løses.

Når der på forhånd træffes aftales med inspektøren, har han mulighed for at orientere beboerne løbende om eventuelle gener, og han kan i tilfælde af klager fra beboerne forsvare håndværkernes nødvendige arbejde.

Ejendomsinspektøren kan kontaktes her>>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign