Forbedringer af lejligheden

Vi har til hensigt at samle råd og erfaringer for de ejere, der påtænker at renovere deres lejlighed og dermed forøge livskvaliteten og gensalgsværdien.

Relevante Dokumenter

Brug for håndværkere – hvem skal jeg kontakte

Grundlæggende set, så er der to muligheder. Enten finder du selv den relevante håndværker eller også benytter du husets håndværkere.

Fordelene ved at benytte husets håndværkere er:

  • De har arbejdet for Vejlesøparkens ejere i årevis og er erfarne
  • De kender alle de tekniske installationer på godt og ondt
  • De koordinerer selv med de blå mænd, når der skal lukkes og åbnes
  • De har adgang til bygningens specialrum
  • De overskuer opgaven fra begyndelsen
  • De kender husreglerne og holder sig på god fod med din nabo.

Er der så nogle ulemper? Måske prisen, men det må du selv forhandle dig til.

Du får en liste over husets håndværkere ved at henvende dig til Ejendomskontoret.

Udskiftning af hoveddør

Gennem mange år har dørtelefoner ved alle opgangene været diskuteret, men først ved generalforsamlingen i 2017 blev der afsat budget til en forundersøgelse.

Som konsekvens har mange beboere (både lejere og ejere) selv investeret i udskiftning af egen hoveddør. Her er et par eksempler på leverandører, der med Ejendomskontorets godkendelse har installeret sikkerhedsdøre i Vejlesøparken:

Hvis du påtænker at udskifte din hoveddør, så skal du fortsat indhente Ejendomskontorets godkendelse.

Ændring af Vinduer

Der er mulighed for at ændre vinduerne efter nærmere fastsatte regler. Dette kræver dog bestyrelsens godkendelse og et administrativt beløb for sagsbehandlingen overfor Rudersdals kommune for at sikre at lokalplanen bliver overholdt.

Manualen for udformning af nye vinduestyper findes her>>

Kontakt Ejendomskontoret for at opnå en skriftlig tilladelse.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign