Brandsikkerhed

Bestyrelsen tager beboernes sikkerhed meget alvorligt – ikke mindst Brandsikkerheden. Vi har holdt ind til flere møder i Selskabslokalet om brandsikkerhed i lejligheden. Vi har sendt informationsbreve til beboerne om brandsikkerhed og flugtveje. Desuden er der i flere omgange udsendt nyheder om brandsikkerhed og flugtveje på denne hjemmeside.

Brandsikkerhed i Fællesarealerne

I 2018 fik Vejlesøparken udarbejdet en omfattende brandsynsrapport med en række anbefalinger til forbedring af brandsikkerheden. Alle anbefalingerne, der vedrører fællesarealerne, blev udbedret i efteråret 2018 og foråret 2019.

Brandsikkerhed i Blok 1

De gamle regler fra 1972 vedrørende flugtveje via altanerne er per 22. marts 2022 ændret til et nyt og mere praktisk regelsæt, der generelt tillader beboerne større frihed med hensyn til, hvordan der disponeres over egne altaner.

Bestyrelsen har ansøgt Rudersdal Kommune om en alternativ løsning, der blev endeligt godkendt den 22. marts 2022.

Det betyder, at myndighederne ikke længere fastholder, at de tidligere flugtveje via altanerne skal bevares. Det er nu op til ejerne, om man af tryghedsmæssige årsager ønsker at bevare disse.

Alle beboere i i blok 1 vil blive skriftligt inden udgangen af marts 2022.

Brandsikkerhed i Boligerne

Brandsikkerheden i boligerne er beboernes eget ansvar. Bestyrelsen og Myndighederne har et overordnet ansvar for at informere om brandsikkerheden og gennemføre kampagner om nødvendigt.

Læs mere om brandsikkerhed generelt her>>

Flugtveje i Blok 1

Hver bolig i Vejlesøparken skal og har to flugtveje:

  • Den primære flugtvej er via opgangene og de tilhørende trapper til det fri. – Brug ikke elevatoren
  • Den sekundære flugtvej er via altanerne.

Blok 1 har det problem, at brandstigerne ikke nødvendigvis er lange nok til nå op til altanerne. Derfor er den sekundære flugtvej via naboernes altaner og derfor er der i blok 1 placeret vippedøre til naboerne på begge sider.

Så naboens altan er din flugtvej, hvis gangen uden for din lejlighed er fyldt med røg.

Det er dit ansvar og i din egen interesse at sikre, at dine vippedører fungerer og ikke er spærret af markiser eller hævet gulv på altanen eller andre forhindrende genstande. Er du i tvivl om det fungerer eller er der problemer med vippedørene til naboen, så kontakt ejendomsinspektøren

Se planche fra opslagstavlen her>>

Uddrag fra brandsynsrapporten:

Altanerne bør derfor ryddes for genstande foran vippedørene, og der kan med fordel på begge sider af vippedørene markeres med maling eller lignende, hvor der skal være friholdt
Derudover bør solafskærmninger (markiser) fjernes eller flyttes således, at vippedørenes igen frit kan åbne og lukke i begge retninger.

Please read the following documents in English:

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign