Skoven og Søen

Skoven

Vejlesøparken er ikke et traditionelt byggeri, hvor der efterfølgende er anlagt have omkring. Nej, Vejlesøparken er nænsomt placeret i et hjørne af Geels Skov under meget strenge forhold, der er specificeret i Byplansvedtægt nr. 23 vedtaget af Søllerød Kommune den 25. oktober 1967.

Det betyder at Vejlesøparken ligger i skoven, der bevares og vedligeholdes ifølge en strengt overvåget skovplan. Det betyder også at Vejlesøparkens Grundejerforening bruger en del ressourcer på at vedligeholde skoven.

Skoven omkring Vejlesøparken er til beboernes disposition. Her kan man gå ture og evt. lufte hunden. Skoven har forbindelse til resten af Geels Skov via en lille sti under jernbanen. Faktisk kan man cykle fra egen bolig til Strandmøllekroen alene via skovveje. Dog skal man krydse Grønnevej, Kongevejen og Skodsborgvej ved Geelskovparken, men så er der fri bane.

Søen

Vejlesøparkens skov grænser op til Vejlesø. Her har Søllerød Kommune i sin tid sikret store arealer til offentlig benyttelse. Fra Vejlesøparken har man direkte adgang til picnic-stedet og bådebroen.

 

Rudersdal Kommune udlejer de 33 bådpladser ved Vejlestien. For tiden er der ingen ledige pladser, men du kan blive skrevet på venteliste. Det koster kun 600 kr. om året at leje en bådplads i Vejlesø.

 

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign