Kontakt Beboerrepræsentationen

Lejernes valgte beboerrepræsentanter i Vejlesøparken er:

Download denne folder med kontaktinformationerne her>>

Formand:

Ole Jørgensen, VSP 29, 2.tv, e-mail: ole.vsp@gmail.comTlf.: 20 63 21 89

Øvrige:

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign