Nødopkald og Hjertestarter

Vejlesøparken har installeret 2 hjertestartere, i indgangspartiet i blok 1, og i blok 4.

1. Stands Ulykken

Hvis en person får hjertestop, så vær sikker på at det er et hjertestop som det første. Placer personen uden for farezonen og vær sikker på at personen ikke er forbundet med elektriske installationer.

2. Giv Førstehjælp

Giv hjertemassage, hvis du er trænet i denne type nødhjælp.

3. Slå Alarm / Tilkald hjælp

Slå Alarm på 112 og tilkald ambulance. Hvis du er i gang med hjertemassage så få hjælp fra andre om muligt.

Få en person til at hente en hjertestarter mens du bliver hos den nødstedte.

Vejlesøparkens to hjertestartere er opsat i Opgang 1 og Opgang 35.

4. Yd almindelig hjælp efter evne.

Kombineret hjertemassage og kunstigt åndedræt ind til der kommer en ambulance og en hjertestarter.

Benyt hjertestarteren såfremt ambulancen endnu ikke er nået frem.

Vær forberedt

Reference: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Vejledning i Vejlesøparkens 2 hjertestartere: Sådan bruges CT0207RF

Vigtige Telefonnumre

 

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign