Newsec Ejendomsadministration

Vejlesøparken har indgået aftale med Newsec A/S om varetagelse af økonomiske og administrative forhold. Blandt NEWSECs opgaver er:

 • opkrævning af husleje, fællesudgifter, varmebidrag og vaskeriforbrug.
 • Henvendelser om ovennævnte forhold. Ved henvendelser til Newsec skal du opgive lejlighedens lejemålsnummer (betegnelsen gælder også ejerlejligheder)
 • økonomistyring, budgetter og regnskab
 • ”indkøring” af nye lejere/ejere.

Newsec kan kontaktes her>>

Elektronisk kommunikation med Newsec

Vi tilstræber at anvende elektronisk kommunikation mellem beboerne, Datea og bestyrelsen i videst omfang.

Vedtægternes paragraf 6 siger:

Newsec Datea tilbyder to forskellige løsninger: Digital kommunikation via din E-boks og digital kommunikation via din e-mail adresse.

Digital kommunikation via din E-boks

 1. Tilmeld dig på dette link.
 2. Udfyld felterne og følg vejledningen
 3. Underskriv Aftalen via NemID
 4. Se den tilsendte mail i din egen e-mail boks
 5. Hent aftaledokumentet og gem det i arkiv
 6. Login til E-boks via din NemID adgang
 7. Vælg “Tilmeld afsendere” og vælg “Bolig og Ejendom”
 8. Find Newsec Datea og accepter tilmeldingen til E-boks.

Digital kommunikation vis din e-mail adresse

For at blive etableret i den digitale kommunikation skal du først læse nedenstående vejledning og derefter udfylde og indsende nedenstående erklæring.

Tilmeldingen sendes til: datea-eboks@mail.esignatur.dk

 

 

 

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign