Newsec Ejendomsadministration

Vejlesøparken har indgået aftale med NEWSEC DATEA A/S om varetagelse af økonomiske og administrative forhold. Blandt NEWSECs opgaver er:

  • opkrævning af husleje, fællesudgifter, varmebidrag og vaskeriforbrug.
  • Henvendelser om ovennævnte forhold. Ved henvendelser til DATEA skal du opgive lejlighedens lejemålsnummer (betegnelsen gælder også ejerlejligheder)
  • økonomistyring, budgetter og regnskab
  • ”indkøring” af nye lejere/ejere.

Newsec kan kontaktes her>>

Comments are closed.