CEJ Ejendomsadministration

Vejlesøparken har indgået aftale med CEJ Ejendomsadministration om varetagelse af økonomiske juridiske og øvrige administrative forhold. Blandt CEJ’s opgaver er:

  • opkrævning af husleje, fællesudgifter, varmebidrag og vaskeriforbrug.
  • Henvendelser om ovennævnte forhold. Ved henvendelser til CEJ skal du opgive lejlighedens lejemålsnummer (betegnelsen gælder også ejerlejligheder)
  • økonomistyring, budgetter og regnskab
  • ”indkøring” af nye lejere/ejere.

CEJ kan kontaktes her>>

Historisk forløb

Se væsentlige datoer i Vejlesøparkens historie her>>

  • 1970 – Udlejningerne af de 470 lejligheder under Codan Ejendomme
  • 2004 – Ejendomsadministrationen i Codan Ejendomme overføres sammen med ca. 50 medarbejdere til Datea
  • 2017 – Datea opkøbes af det svenske ejendomsadministrationsselskab Newsec
  • 2024 – Ejendomsadministrationen overgår til CEJ. Begrundelsen fremgår af side 15 i Bestyrelsens Beretning 2022-23 ved den ordinære generalforsamling den 23. januar 2024.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign