Nyt Låsesystem

Nyt låsesystem til kældre, garager og fællesrum implementeres i uge 22 Holte, den 25. maj 2020 Se vejledning her>> and in English here>> Formular til bestilling af ekstra dørlåse brikker kan downloades her>> Det blev på generalforsamlingen godkendt, at der monteres nyt låsesystem på kælderdørene i alle 5 blokke med…

Fortsæt…

Nabohjælp i Covid-19 tiden

Vejlesøparken, den 25. marts 2020. Vejlesøparken forbereder sig sammen med resten af Danmark sig på en længerevarende periode, hvor vi skal forhindre smittespredning og samtidigt passe godt på hinanden. Print opslaget her>>         Print in English here>> Røde Kors har oprettet et Corona-Hjælpenetværk Corona-situationen udvikler sig dag for…

Fortsæt…

Vigtig Information til Vejlesøparkens Beboerne

Vejlesøparken, den 18. marts 2020. Kære beboer i Vejlesøparken Dronningen har talt til os! Regeringen har lagt en klar strategi! Myndighederne informerer os dagligt! Vores borgmester har skrevet til os! Smittekæderne skal brydes NU!  Vejlesøparkens ledelse respekterer regeringens strategi og myndighedernes henstillinger. Vi implementerer loyalt de tiltag, der er relevante.…

Fortsæt…

Covid-19 Forholdsregler

Vejlesøparken, den 16. marts 2020. Til beboerne i Vejlesøparken Myndighedernes vidtgående indgreb i samfundets hverdag har til formål at bryde smittekæderne og dermed forsinke Coronasmittens eksplosive udbredelse. Print denne side her>>   ***   English version here>> Er du rask, så undgå at blive smittet således (link): Vask hænder tit, eller brug…

Fortsæt…

Affaldscontainere flyttes i 3 uger

Vejlesøparken, den 21. februar 2020. Download dokumentet her>> (Dansk) Download the documentet here>> (English) MIDLERTIDIG PLACERING AF GENBRUGSCONTAINERE Der er behov for en ny belægning bag varmecentralen, som kan klare den hårde belastning i forbindelse med genbrugsordningen. Arbejdet påbegyndes den 2.3.2020 og forventes at vare 2½–3 uger. Som forberedelse begynder vi at…

Fortsæt…

Antenneforeningen Nyt

Vejlesøparken, den 13. Februar 2020. Som webmaster har jeg valgt at bringe denne information, da jeg vurderer at den er af almen interesse for Vejlesøparkens beboere. Det skal understreges at Vejlesøparkens Antenneforening er en selvstændig organisation, der ikke er bundet af vedtægterne for Vejlesøparkens Grundejerforening eller ejerforeningerne 1dy og 1dt.…

Fortsæt…

Bestyrelsesmødet 22/1 2020

Vejlesøparken, den 5. februar 2020. Dagen efter den ordinære generalforsamling den 21. januar 2020 afholdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>> De vigtigste punkter på dagsordenen var: Den nye bestyrelse blev konstitueret. Se den nye bestyrelses sammensætning her>> De permanente udvalg blev etableret. Se…

Fortsæt…

Fodring Forbudt

Vejlesøparken, den 21. januar 2020. Dansk: Dokumentet kan downloades med dansk tekst her>> English: The document “Feeding of wild animals is not alloved” can be downloaded from here>> Fodring af vilde dyr er ikke tilladt De nuværende milde vintre skaber gode betingelser for skadedyr, da der er masser af føde…

Fortsæt…

Dialogmøde om Affald 15/1-20

Vejlesøparken, den 10. januar 2020. Invitation til dialogmøde om affald Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19-20 i selskabslokalet i blok 1 NB: Fremmødet i går aftes til dialogmødet var overvældende, og der var langt fra stole til alle. Derfor gentager vi dialogmødet på onsdag i næste uge. Tag din…

Fortsæt…