Elektricitetsforsyning

Elforsyningen kommer fra kælderen op til hver lejlighed gennem et indmuret forsyningsrør i trappeopgangen. Skabe med el-målere til lejlighederne er i nogle bygninger placeret  på den pågældende etage og i andre bygninger samlet i indgangspartiet.

Oprindelig er lejlighedens el-grupper og HPFI placeret i det samme skab. Nogle lejlighedsejere har senere flyttet el-grupperne og HPFI’en ind i lejligheden, således at kun måleren findes i skabet på trappeopgangen/i indgangspartiet.

Tryk på billedet for at forstørre det.

Til venstre ses den originale installation, og til højre ses en moderne installation, hvor el-grupperne og HPFI’en er installeret i lejligheden.

I blok 1 er elmåleren placeret i en udfræsning i gangvæggene bag en løs plasticlåge, mens den øvrige installation med sikringer og HPFI er placeret bag en trælåge i lejlighedens forgang.

Til og afmelding af Elektricitet

De enkelte beboere har selv ansvaret for at til- og afmelde el-abonnement. Selv om det er Radius (tidligere DONG) der har forsyningspligten i området, er det også muligt at vælge andre leverandører, hvis man ønsker det. Se nærmere herom på elpris.dk

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign