Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens og de to Ejerforenings øverste myndighed ifølge Vedtægternes paragraf 7.

Den ordinære Generalforsamling afholdes årligt i januar måned. Der kan under visse betingelser indkaldes til Ekstraordinært Generalforsamling, når en afgørelse ikke kan vente til den ordinære generalforsamling.

Der er ca. 470 lejligheder i Vejlesøparken og dermed er der 470 stemmer, når der stemmes om forslag og afgørelser. Dertil kommer nogle få ekstra stemmer til CoBo VIII, der ejer nogle fælleslokaler.

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, men de fordeler efterfølgende selv rollerne i bestyrelsen.

Selv om ejerkredsen sidder på over 60 procent af boligerne, så har Core Property VIII ejendomme ofte det afgørende ord på generalforsamlingen, da de individuelle ejere ofte udebliver fra generalforsamlingen og dermed mister deres indflydelse.

Styreform og Generalforsamlinger

Comments are closed.