Officielle Dokumeter

Vejlesøparken tilstræber at være i front på alle områder. Vi tilstræber at følge med udviklingen på de områder, som betyder noget for beboerne. Vores strategi omfatter:

  • Beskyttelse af  naturen i vores park og skov.
  • Investeringer i energibesparelser
  • Proaktiv vedligeholdelse af  bygningerne
  • Godt samarbejde med myndighederne
  • Moderne demokratisk ledelsesstruktur

Skema fra Dansk Ejendomsmæglerforening – GF Forespørgsel

Mange ejendomsmæglere henvender sig til Vejlesøparkens Grundejerforening for at få udfyldt et standardskema ved salg af lejlighed. Skemaet udfyldes af CEJ Ejendomsadministration mod et standard gebyr.

Henvendelse til Louise Trustrup Herlevsen på mail: lth@cej.dk eller under kontakt CEJ

Energimærkning 2021 – 2031

Vejlesøparkens 5 boligblokke har separate energimærkninger. Som følge af den langsigtede energistrategi er der foretaget store investeringer i energibesparende tiltag. I dag er alle 5 boligblokke certificeret i klasse “C”:

Tilstandsrapport 2019

Vejlesøparken har fået udarbejdet en meget omfattende og deltaljeret tilstandsrapport, der har været grundlaget for den 10-års vedligeholdelsesplan, som generalforsamlingen har godkendt, og som bestyrelsen arbejder efter:

10-års Vedligeholdelsesplan 2021

Med udgangspunkt i Tilstandsrapporten og Energimærkningsrapporterne er der udarbejdet et rullende budget for en effektiv og proaktiv imødegåelse af den naturlige nedslidning af installations- og bygningskomponenter. Heldigvis har Vejlesøparken en meget stærk og solid bærende konstruktion, der har en forventet levetid langt ud over de næste 50 år. Derimod er der behov for, at visse bygningsinstallationer og perifere bygningskomponenter bliver udskiftet inden for de næste 10 år. Derfor er der i de nuværende bidragsopkrævninger taget højde for disse vedligeholdelsesprojekter.

Da vedligehold af ældre bygninger medfører store omkostninger, har en del ejendomsmæglere og advokater interesserer sig for Vejlesøparkens vedligeholdelsesplaner. Bestyrelsen har derfor som svar udarbejdet dette dokument:

BBR rapporter på alle lejligheder (matrikler)

BBR rapporterne kan hentes på https://bbr.dk/se-bbr-oplysninger/

BBR rapporterne opdateret den 21. september 2021 kan også hentes her>>

Lokalplaner

Vejlesøparkens område er reguleret af Kommuneplan 2021 for Rudersdal Kommune.

Uddrag af Kommuneplan 2021 vedrørende Vejlesøparken kan ses her>>

Kommuneplan 2021 henviser endvidere til Byplan 23 for Vejlesøparken

Skovplan og Skovplejeplan 2017 – 2026

Størstedelen af Vejlesøparkens arealer er Park & Skov. Vi er underlagt meget strenge fredningskrav, da Vejlesøparkens arealer oprindelig var fredskov. Samarbejdet med fredningsmyndighederne er dokumenteret i en godkendt skovplan. Derudover har Vejlesøparken et tæt samarbejde med et professionelt firma, der hjælper os med den fremadrettede strategi i overensstemmelse med de værdier, som Danmarks Naturfredningsforening prioriterer højt.

Den aktuelle skovplan kan ses her>>

Vedtægter, Forretningsorden & Husorden

Vedtægter m.v. kan ses her>>

Husorden m.v. kan ses her>>

Bestyrelsens beretning,  januar 2024

På generalforsamlingen den 23. januar 2024 blev bestyrelsens beretning præsenteret.

Generalforsamlingen har sin egen webside her>>

Finansiel Kontrol 2022

Vejlesøparken har et tæt samarbejde med administrationsselskabet Newsec og revisionsfirmaet BDO. Alle finansielle transaktioner er digitaliseret, og alle processer er dokumenteret. Regnskaberne er stort set realtidsopdaterede, og bestyrelsen kan når som helst trække regnskabsrapporterne og få et overblik over budgetafvigelser på kontoniveau. Bestyrelsen har online adgang til de enkelte transaktioner, såfremt en afvigelse skal analyseres. Vejlesøparken har en persondatapolitik, der tilgodeser alle GDPR-kravene.

Brandsynsrapport 2019

Vejlesøparken har i 2019 fået udarbejdet en detaljeret brandsynsrapport og har siden imødekommet alle rapportens anbefalinger, hvad angår ejerforeningers ansvarsområder. Der resterer stadigvæk nogle få områder, som kun ejerne kan udbedre. Men det er bestyrelsens forventning, at vi medio 2021 opfylder alle krav og anbefalinger 100 procent.

Affaldshåndtering 2020

I 2019 indførte Rudersdal Kommune en ny ordning for affaldssortering i overensstemmelse med Miljøministeriets krav. Ordningen startede den 1. oktober 2019, hvor “skakt- affaldet” ikke længere måtte indeholde glas, pap, papir, plastic og metal. Vejlesøparkens udfordring var, at vi ikke har en “baggård” eller andre områder, som kan gemmes væk. Vejlesøparken er repræsentativ 360 grader rundt. I samarbejde med Rudersdal Kommune er der udviklet en ny struktur for affaldssortering, der endvidere er forberedt på de nye EU-krav om sortering i 10 affaldsfraktioner.

Arbejdsbetingelser (APV) 2019

Vejlesøparken har via vores faste medarbejdere et serviceniveau, som kun få bebyggelser kan konkurrere med. Det stiller store krav til medarbejdernes trivsel og de forhold, som vi byder dem. I 2019 fik bestyrelsen udarbejdet en kritisk APV-rapport for at sikre, at Vejlesøparken var blandt de bedste arbejdspladser i landet.

I øvrigt har vi et tæt samarbejde med Rudersdal Kommune, hvor vi inkluderer kommunens “klienter” i vores arbejdsstyrke. Vores medarbejdere udfører fysisk og praktisk arbejde, hvor “klienter” fra Rudersdal Kommune deltager i team-arbejdet. Bestyrelsen betragter det som en del af vores sociale ansvar (CSR).

Yderligere information om Vejlesøparken

Er der behov for yderligere information om Vejlesøparken, så henvend dig til vores ejendomsinspektør. Kan han ikke besvare dine spørgsmål, vil han henvise til bestyrelsen.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign