Beboerrepræsentation

Beboerne i de ca. 190 lejligheder har organiseret sig i en Beboerrepræsentation, der varetager lejernes særskilte interesser. Beboerrepræsentationen kan kontaktes her>>

Du kan læse om beboerrepræsentationens rolle her>>

Beboerrepræsentationen blev etableret i november 1978. Se dokumenterne her>>

Se Bekendtgørelsen her>> og Lejelovens beskrivelser her>>

Årligt Beboermøde

Beboerrepræsentationen afholder et årligt beboermøde for lejere i første kvartal efter hvert års udgang. Eventuelle henvendelser herom til beboerrepræsentationen.

Se årsberetninger:

Klubråd og Klubregler

Beboerrepræsentationen har taget en række initiativer til at skaffe beboeradgang til en række hobbyfaciliteter. Disse styres af Klubråder.

Hver klub har sin egen ledelse og sine egne regler, dog under Klubrådets godkendelse.

Se mere om Klubråd og de enkelte hobbyklubber her>>

Aktivitetsplan

BRIDGE i Vejlesøparkens selskabslokale – Vejlesø Bridge er medlem af DBf

 • Tirsdagsholdet spiller fra kl. 13-17,
  Henvendelse: Merete Møller tlf. 2094 2090.
  Dette hold har eksisteret i mere end 30 år, og der er plads til flere medlemmer – og substitutter. Der er gratis kaffe og hygge!
 • Torsdagsholdet spiller fra kl. 12.30-17,00.
  Henvendelse: Birgitte Bergengren.

TIRSDAGS KLUBBEN er lukket og slukket – MEN

TIRSDAGS GYMNASTIKKEN fortsætter i selskabslokalet VSP 1, i samarbejde med LOF skolen (stole gymnastik)

 • 13 tirsdage forår og
 • 13 tirsdage efterår
 • Kl. 10.30 – 12.00

Holdet er fyldt op.

Der er venteliste, som forefindes hos Ingelise Angel, VSP 1 – 814. Tlf. 42252574

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign