Beboerrepræsentation

Beboerne i de ca. 190 lejligheder har organiseret sig i en “Beboerrepræsentation“, der varetager lejernes særskilte interesser. Beboerrepræsentationen kan kontaktes her>>

Du kan læse om beboerrepræsentationens rolle her>>

Beboerrepræsentationen blev etableret i november 1978. Se dokumenterne her>>

Se Bekendtgørelsen her>> og Lejelovens beskrivelser her>>

Årligt Beboermøde

Beboerrepræsentationen afholder et årligt beboermøde for lejere i første kvartal efter hvert års udgang. Eventuelle henvendelser herom til beboerrepræsentationen.

Se: Årsberetning 2020 VSP-BR

Aktivitetsplan

BRIDGE i Vejlesøparkens selskabslokale – Vejlesø Bridge er medlem af DBf

 • Tirsdagsholdet spiller fra kl. 13-17,
  Henvendelse: Merete Møller tlf. 2094 2090.
  Dette hold har eksisteret i mere end 30 år, og der er plads til flere medlemmer – og substitutter. Der er gratis kaffe og hygge!
 • Torsdagsholdet spiller fra kl. 12.30-17,00.
  Henvendelse: Birgitte Bergengren.

TIRSDAGS KLUBBEN er lukket og slukket – MEN

TIRSDAGS GYMNASTIKKEN fortsætter i selskabslokalet VSP 1, i samarbejde med LOF skolen (stole gymnastik)

 • 13 tirsdage forår og
 • 13 tirsdage efterår
 • Kl. 10.30 – 12.00

Holdet er fyldt op.

Der er venteliste, som forefindes hos Ingelise Angel, VSP 1 – 814. Tlf. 42252574

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign