Selskabslokalet

Lokalet ligger i stueetagen i blok 1. Der er adgang enten gennem blokkens hovedindgang eller direkte ind fra den modsatte side af blokken. Der er plads til ca. 40 spisende gæster. Der findes borde og stole til alle.

Gå direkte til booking her>>

Udstyr i lokale og køkken

Selskabslokalet har et beskedent køkken, der ikke kan bruges til omfattende madlavning, men nok til opvarmning af mad. Der er opvaskemaskine.

Der er service til 40 personer. Det anbefales lejeren at kontrollere, at der findes alle de typer service, der er brug for, idet man selv må medbringe det, der evt. mangler.

Priser

Priser fredag-søndag samt helligdage kr. 950.- /dag

Reservation / Booking

Reservation er forbeholdt beboere i Vejlesøparken. Lokalet udlejes ikke til ungdomsfester. Der er begrænsninger på flere hverdage i form af faste, ugentlige arrangementer, som sikrer en god udnyttelse. Ledige tidspunkter fremgår af kalenderen, der bliver ajourført løbende.

Reservation kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse eller pr. e-mail til ejendomskontoret (klik her). Ved personlig henvendelse i kontortiden gives bekræftelse på reservationen straks. Ved bestilling via e-mail kan du forvente at få svar inden for 2 hverdage.

Praktiske Forhold

Ejendomskontoret udleverer nøgle mod et depositum på kr. 1000.- og en skriftlig vejledning. Nøglen afhentes i ugen op til lejedatoen. Lejen opkræves efterfølgende over huslejen/fællesudgiften. Ved manglende henvendelse slettes reservationen.

Udsmykning

Ud over eksisterende ophængning af billeder m.v. er det ikke tilladt at ophænge eller opklæbe udsmykning, f.eks. i form af plakater, streamers eller festartikler, da det slider på lokalets vægge.

Aflevering

Selskabslokalet skal ”afleveres” efter brugen i opryddet og rengjort stand. Service skal være rent og stillet på plads. Borde og stole ”stilles på lager”, som før opstilling.

Væsentlige mangler afhjælpes for lokalelejerens regning.

Senest 3 dage efter arrangementet afleverer lejeren nøglen på ejendomskontoret og får sit depositum retur, medmindre der er konstateret mangler.

Comments are closed.