Selskabslokalet

Lokalet ligger i stueetagen i blok 1. Der er adgang enten gennem blokkens hovedindgang eller direkte ind fra den modsatte side af blokken. Der er plads til ca. 40 spisende gæster. Der findes borde og stole til alle.

Gå direkte til booking her>>

Udstyr i lokale og køkken

Selskabslokalet har et beskedent køkken, der ikke kan bruges til omfattende madlavning, men nok til opvarmning af mad. Der er opvaskemaskine.

Der er service til 40 personer. Det anbefales lejeren at kontrollere, at der findes alle de typer service, der er brug for, idet man selv må medbringe det, der evt. mangler.

Priser

Priser fredag-søndag samt helligdage kr. 950.- /dag

Reservation / Booking

Reservation er forbeholdt beboere i Vejlesøparken. Lokalet udlejes ikke til ungdomsfester. Der er begrænsninger på flere hverdage i form af faste, ugentlige arrangementer, som sikrer en god udnyttelse. Ledige tidspunkter fremgår af kalenderen, der bliver ajourført løbende.

Reservation kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse eller pr. e-mail til ejendomskontoret (klik her). Ved personlig henvendelse i kontortiden gives bekræftelse på reservationen straks. Ved bestilling via e-mail kan du forvente at få svar inden for 2 hverdage.

Praktiske Forhold

Ejendomskontoret udleverer nøgle mod et depositum på kr. 1000.- og en skriftlig vejledning. Nøglen afhentes i ugen op til lejedatoen. Lejen opkræves efterfølgende over huslejen/fællesudgiften. Ved manglende henvendelse slettes reservationen.

Udsmykning

Ud over eksisterende ophængning af billeder m.v. er det ikke tilladt at ophænge eller opklæbe udsmykning, f.eks. i form af plakater, streamers eller festartikler, da det slider på lokalets vægge.

Aflevering

Selskabslokalet skal ”afleveres” efter brugen i opryddet og rengjort stand. Service skal være rent og stillet på plads. Borde og stole ”stilles på lager”, som før opstilling.

Væsentlige mangler afhjælpes for lokalelejerens regning.

Senest 3 dage efter arrangementet afleverer lejeren nøglen på ejendomskontoret og får sit depositum retur, medmindre der er konstateret mangler.

Ordensregler for Selskabslokalet

Ordensreglement for leje af selskabslokalet (Tillæg til Lejekontrakten)

 1. Lokalet kan kun lejes af beboere i Vejlesøparken, og det er en betingelse, at beboeren selv deltager i arrangementet, og er til stede hele tiden. Lokalet er indrettet til max. 50 personer (service til 48). Ved større arrangementer (max 80) skal der søges tilladelse hos inspektør Jan Breaum.
 2. Leje af lokalet kan forudbestilles hos Jan Breaum på inspektørkontoret, enten ved personlig at henvende sig, eller sende en e-mail til inspektoeren@vejlesoeparken.dk  eller via bookingsystemet på vores hjemmeside: https://vejlesoeparken.dk/faciliteter/selskabslokale/booking/
 3. Lokalet kan bestilles som følger:
 4. Lokalet må kun benyttes til almindelig familieselskaber og ikke til engagementer med nogen form for entré eller erlæggelse af betaling på en eller anden måde. Det er ikke tilladt at holde fester for andre fx foreninger, klubber og lignende selv om beboeren selv deltager. Ungdomsfester er ikke tilladt.
 5. Lejeren hæfter personligt for alle skader, der evt. sker i forbindelse med leje af lokalerne, herunder genanskaffelse eller reparation af service og inventar samt evt. reparation af lokalerne.
 6. Lejeren skal inden afleveringen af lokalet, sørge for at det er ryddet og rengjort, samt at alt service er vasket op og stillet på plads. Lejeren medbringer selv rengøringsmidler.
 7. Lejeren skal – når selskabslokalerne forlades – sørge for at alt lys er slukket, lokalet er aflåst og alle vinduer er lukket. Hvis dette ikke er sket og en vagt må tilkaldes, kan lejeren afkræves betaling for dette tilkald.
 8. Vis Hensyn! Der må ikke spilles højt i lokalerne og der skal skrues ned for musikken, hvis døre og vinduer er åbne. Musikken skal stoppe senest kl. 24.00. Lokalerne skal være forladt senest kl. 02.00 – OGSÅ i weekenderne.
 9. Terrassen direkte uden for Selskabslokalet kan benyttes på den betingelse af naboerne ikke generes. Det er ikke tilladt at rykke store og borde udenfor. Vis specielt hensyn ved rygning, der kun tillades udenfor.
 10. Deltagerne må ikke færdes rundt om i bygningen og på de udendørs arealer, med mindre at de har ærinde til fx lejlighederne eller parkeringspladsen.
 11. Vi henleder opmærksomheden på at der vises størst muligt hensyn til alle andre beboere i ejendommen, herunder også ældreboligerne. Evt. klager vil i første omgang blive håndteret af Ejendomsinspektøren og i mere alvorlige sager vil sagen blive overdraget til Bestyrelsen.
Tilsidesættelse af ordensreglementet tolereres ikke!

Vedtaget af Bestyrelsen

———————————————-

Se kopi af Lejeaftalen her>>

Se kopi af Ordensregler for benyttelse af Selskabslokalerne her>>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign