Køb af Lejlighed

Baggrund

Vejlesøparken startede udlejningen omkring 1970 og bestod frem til 2003 udelukkende af lejeboliger. Som følge af lejelovens bestemmelser var den relative husleje og lejlighedernes markedspris kommet meget langt fra hinanden. Aldrig havde lejerne fået så meget bolig for så få penge som i 2003.

På det tidspunkt besluttede Codan at påbegynde salg af lejlighederne, idet de allerede mange år tidligere var blevet  udstykket som ejerlejligheder. Forinden salget blev der investeret ca. 40 millioner i forbedringer af ejendommen.

I en kort periode i 2003 tilbød man de daværende lejere at købe deres lejlighed med 20 procent rabat i forhold til markedsprisen for at få gang i salget. Det viser, hvor stor forskellen var blevet mellem den regulerede husleje og boligens markedsværdi. Ca. 80 boliger blev solgt til ejerboliger i denne korte periode.

Ejendomsmægler Jesper Nielsen havde gennem et udbud fået til opgave at stå for førstegangssalgene, og i løbet af de næste få år blev der solgt 230 boliger i Vejlesøparken. Det var næsten halvdelen af alle lejligheder i bebyggelsen.

Ved boligkrisen i 2007 gik salget næsten i stå, og salget var på lavt blus, indtil prisniveauet havde stabiliseret sig efter nogle år.

Efter salget af restejendommen, bestående af lejelejligheder, til Core Property Management pr. 1.6.2017 sker der igen udlejning af renoverede lejligheder i bebyggelsen.

Status i dag

Ejerlejlighederne i Vejlesøparken sælges af de private ejere gennem mange forskellige salgskanaler. Visse moderniseringer er dermed indregnet i prisen. Disse boliger tiltaler boligejere, der har fundet den rette bolig, og som gerne vil flytte ind uden at skulle starte forfra med at renovere.

Se prisniveauet for allerede gennemførte handler gennem årene siden 2004 her>>.

 

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign