Småreparationer

Her beskrives en række almindelige problemer, der kan opstå i din lejlighed

Vandhaner – der er ikke tryk på vandet

Hvis der ikke er tryk på hverken varmt eller koldt vand er perlatoren/luftsien stoppet af kalk eller småsten. Skru den af og læg den i afkalkningsmiddel. Hvis der kun mangler tryk på det varme vand, er det enten blandingsbatteriet eller tilgangsrøret, der er stoppet. Det kræver et besøg af en blikkenslager – kontakt ejendomskontoret.

Afløb – vandet løber meget langsomt ud

Tjek først afløbet i din egen vask og vandlåsen. Hvis det fungerer tilfredsstillende, er det måske det vandrette rør under gulvet mellem afløbet og faldstammen, der er problemet. Kontakt ejendomskontoret. Så vil de blå mænd komme forbi og sandsynligvis løse problemet.

Kolde radiatorer

Det skyldes typisk, at regulatoren har sat sig fast, eller at der er luft i radiatoren. Medmindre du er dygtig til den slags fagarbejde, så tilrådes det, at du henvender dig til Ejendomskontoret. Så klarer de som regel problemet.

Montering på vægge

Der er to typer vægge i lejligheden. Den ene type er vibreret jernbeton, der udgør den bærende konstruktion. Den anden type er lette skillevægge i blødt materiale, typisk letbeton/ciporex af forskellige typer.

Montering i de bærende vægge

En almindelig slagboremaskine kan ikke anvendes, da væggen er alt for hård. Ved montering af skabe, billeder, TV osv, skal der anvendes en borehammer af god kvalitet (fx Dewalt og Hilti) og tilsvarende kvalitets-betonbor af SDS-typen.

Både borehammer og bor kan lånes hos Ejendomsinspektøren. Ring evt. og reserver værktøjet.

Fordelen ved at montere i de bærende vægge er, at tingene sidder rigtig godt fast og aldrig falder ud af væggen igen.

Montering i de lette skillevægge

Her kan man bruge en billig boremaskine, da væggene er ret porøse. Problemet kan være, at de monterede genstande ikke sidder ret godt fast. Det anbefales at anvende lidt større rawlplugs og skruer end normalt. Dermed forøges bindefladen i væggen.

Pas På!

Ledningerne til lampestederne nær loftet føres inde i væggen. Brug evt. en detektor for at undgå at bore i elektriske installationer.

Når man anvender en borehammer, larmer det ganske forfærdeligt i hele huset, da lyden forplanter sig via den bærende konstruktion. Vis hensyn over for naboerne, og som minimum skal Husordenen (side 9 nederst vedrørende arbejdsstøj) overholdes.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign