Bestyrelsen

Bestyrelsens rolle og ansvar

Bestyrelsens rolle er hovedsageligt at implementere de beslutninger, som Generalforsamlingen vedtager i overensstemmelse med Vedtægterne.

Desuden skal Bestyrelsen sikre, at Vejlesøparken ledes og driftes i overensstemmelse med med Vedtægterne og at Husordenen bliver overholdt på overordnet niveau.

Bestyrelsen skal stå til rådighed, når Ejendomskontoret (Jan Breaum), Ejendomsadministrationen (CEJ) og Vejlesøparkens beboere har spørgsmål eller klager.

Bestyrelsen projektarbejde delegeres i de fleste tilfælde til Udvalgsarbejde, hvor andre kan deltage, såfremt de bliver inviteret til at bidrager med faglig viden.

Bestyrelsen har en informationspligt og en kommunikationspligt, hvor Vejlesøparkens hjemmeside er en af de mange kommunikationskanaler.

Bestyrelsen ledes af foreningens bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fordeler rollerne indbyrdes ifølge vedtægterne. De enkelte bestyrelsesmedlem forventes at deltage aktivt i et eller flere af udvalgsprojekterne.

Bestyrelsesmedlemmer

Generalforsamlingen valgte denne bestyrelse den 23. januar 2024.

Vejlesøparkens grundejerforening :

 • Bestyrelsesformand Carsten Riddersholm     på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Erik Trudsø Jespersen    på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Dan Philip Ingerslev       på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Claus Østerlin                   på valg 2025
 • Suppleant Jørgen Gullestrup                             kun supplenst for CR, ETJ og DPI

Vejlesøparkens 1dy ejerforening:

 • Bestyrelsesformand Jens Bache                       på valg 2026, men genopstiller ikke
 • Bestyrelsesmedlem Thomas Boisen                på valg 2025
 • Bestyrelsesmedlem Frank Nygaard                 på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Claus Østerlin                   på valg 2025
 • Suppleant Jørgen Gullestrup                             kun supplenst for JB, TB og FN

Vejlesøparkens 1dt ejerforening:

 • Bestyrelsesformand Birthe Lundsgaard           på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Erik Trudsø Jespersen     på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Carsten Riddersholm        på valg 2026
 • Bestyrelsesmedlem Claus Østerlin                     på valg 2025
Foto Galleri (Sæt cursor over foto for navn og klik på foto for forstørrelse)

Bestyrelsesudvalg

Udvalgene består af faglige kompetente personer, der assisterer bestyrelsen med udarbejdelsen af konkrete løsninger. Udvalgene sender deres rapporter til bestyrelsens vurdering og beslutning. Udvalgene udfører ikke lobbyisme, men arbejder på løsninger, der tilgodeser det optimale for hele Vejlesøparkens.

De 6 permanente Udvalg

 1.  Økonomiudvalget assisterer bestyrelsen med økonomiske optimeringer, Endvidere bidrages med anbefalinger til udarbejdelsen af regnskaber og budgetter.
 2. Teknikudvalget assisterer bestyrelsen med løsningen af komplekse tekniske opgaver vedrørende Vejlesøparkens bygningerne.
 3. Facilitetsudvalget assisterer bestyrelsen med relevant udnyttelse af ejendommens fælles faciliteter (selskabslokale, vaskeri, aktivitetsrum osv.)
 4. Forsyningsudvalget assisterer bestyrelsen med at overskue forsyningsaftalerne og kommer med anbefalinger såfremt der er konflikt mellem aftaler og leverancer.
 5. Park- og Miljøudvalget (tidligere Skovudvalget) assisterer bestyrelsen med initiativer til Vejlesøparkens forskønnelse i form af “Skovplanen” og andre arkitektoniske udformninger.
 6. Regler- og Kommunikationsudvalget assisterer bestyrelsen med at vedligeholde vedtægter, forretningsorden og husorden, og anbefaler hvordan bestyrelsen skal kommunikere med beboerne. Dette inkluderer hjemmesidens struktur og indhold.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign