Ejendomskontoret

Ejendomskontoret består af inspektøren og “De blå mænd” og klarer alle daglige vedligeholdelsesarbejder for alle os beboere i Vejlesøparken.

Inspektøren leder og fordeler arbejdet med sikker hånd. Har du behov for hjælp, så kontaktes ejendomskontoret her>>.

Inspektøren og “De blå Mænd” er direkte ansat af Vejlesøparkens Grundejerforening, og vi oplever stor hjælpsomhed og loyalitet fra dette team af medarbejdere.

Selv om “De blå Mænd” er meget hjælpsomme, så skal arbejdsopgaver bestilles via Ejendomskontoret.

Ejendomskontorets mange opgaver

Her er nogle eksempler på hvad ejendomskontoret udfører:

 • Holder Vejlesøparken smuk og attraktiv for os beboere
 • Tilser at Husordenen bliver overholdt
 • Fejer og rydder op på fællesområderne
 • Vedligeholder beplantningen på hele området
 • Vedligeholder Vejlesøparkens skovområder
 • Rydder sne og salter før en anden får sko på
 • Sikrer at vi har varme i radiatorerne og varmt vand i hanerne
 • Henter vores affald i kælderne håndterer Vejlesøparkens affald optimalt
 • Ordner vores afløb, når det driller
 • Reparer småskader på bygningerne
 • Monitorerer eksterne leverandørers arbejder
 • Administrerer og vedligeholder fællesfaciliteterne
 • Rådgiver beboerne med vedligehold af lejlighedernes indvendige faciliteter

Derudover udføres nogle opgaver for COBO VIII i forbindelse med forpligtelser over for lejerne. For disse opgaver betaler COBO VIII et gebyr til GF Vejlesøparken.

Christian                     Erik                     Per                      Karsten

 

 

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign