Om Vejlesøparken

Vejlesøparken ligger med udsigt over Vejlesø i Holte, der via en kanal er forbundet til Furesøen. Vejlesøparken ligger i et skovområde, der oprindeligt hørte til Geels Skov. Herfra kan man cykle hele vejen til Skodsborg uden at skulle forlade skoven.

Beliggenheden betyder alt, siger ejendomsmægleren, og her har vi en beliggenhed mellem 4 og 5. Der er 10 minutters gang til Holte station, og herfra kommer man til Københavns centrum på 22 minutter. Endvidere er der rigtig gode indkøbsmuligheder i Holte.

Vejlesøparkens Tilstandsrapporter, Energimærkningsrapporter osv findes her>>

Tryk på billedet for at se fuld størrelse.

Vejlesøparken ligger tæt ved Vejlesø i Holte i et tidligere skovområde kaldet Tyvekrogen. Der er fem boligblokke. Området blev i 1967 udlagt til boligområde på betingelse af, at dets karakter af skov bevares, og at bebyggelsen har en parkagtig karakter. Det sikres ved en skovplan for området, som er godkendt af kommunen. Læs nærmere om fredningen her.

Bebyggelsen består af 5 boligblokke – nr. 1, 2, 3, 4 og 5 – som vist på billedet af ejendommen. Den blev opført i perioden 1969-1973. De 5 boligblokke rummer i alt 471 lejligheder i størrelser fra 54 kvm til 180 kvm. Blok 1, 4 og 5 er bygget som almindelige etageejendomme, mens blok 2 og 3 er terrasseejendomme og indeholder de største lejligheder.

Vejlesøparken var fra begyndelsen beregnet til udlejning, men lejlighederne blev på et tidligt tidspunkt udstykket, så det blev muligt at sælge dem hver for sig. En beslutning herom blev truffet i 2003, og lejerne fik mulighed for at købe deres lejligheder. I dag bliver nogle af de udlejede lejligheder solgt, når de bliver ledige. Andre bliver genudlejet.

I den forbindelse blev ledelsesstrukturen ændret: Bygningerne drives af de to ejerforeninger og arealerne rundt om bygningerne drives af grundejerforeningen. Hver lejlighedsejer er medlem af én af de to ejerforeninger samt grundejerforeningen. Se mere om styreformen i Vejlesøparken her>>

Omgivelser, indkøb og trafik

Vejlesøparken ligger i et meget naturskønt område. Vejlesø, Furesø, Malmmosen, Kollelev mosepark og Geelskov ligger alle i nærheden. Læs her om fredningen af Vejlesøparken.
Der er kort afstand til indkøbsmuligheder i f.eks. Holte Midtpunkt, til Rudersdal Rådhus samt til læge og apotek.

Der går en buslinie – Holte-Lyngby – ”lige uden for døren”, og der er kort afstand til Holte Station med S-tog og flere buslinier.

Vejlesøparken – plan og omgivelser

Man kommer til Vejlesøparken via Grønnevej. Ved indkørslen fra øst kommer man først til blok 1, der har indgangsnummer 1. Blok 1 rummer Selskabslokalerne og Vaskeriet i stueetagen. Endvidere er Børnehuset Myretuen beliggende i husets stueetage.

Skal man til Blok 2 eller 3 (terrasselejlighederne) drejer man til højre og følger skiltningen med indgangsnumrene 2 – 8 eller 10 – 16.

(Tryk på kortet for forstørrelse).

Skal man til Blok 4 (nummer 17 – 35) drejer man til venstre og følger vejen til det runde højresving og videre hen til parkeringspladsen.

Skal man til Blok 5 (nummer 3 – 15) drejer man til venstre og efter 50 meter drejer man til højre ind på parkeringspladsen

Ejendomskontoret er beliggende i Blok 5 i stueetagen ved indgang nummer 11.

Oversigtskortet viser, hvordan man spadserer gennem Vejlesøparkens skovområde ned til Vejlesøen og videre gennem skoven over til Furesøen.

Vil man gå tur i Kollelev Mose, kan man med fordel gå gennem skoven vest for Blok 4 og videre ad stierne fra Malmmosevej.

Vil man spadsere til S-toget eller Holte centrum, kan man med fordel benytte stien med trappe nordøst for Blok 2. Bus i begge retninger findes på Grønnevej umiddelbart ud for Blok 1.

Den hurtigste vej over i Geels skov er at spadsere eller cykle gennem Vejlesøparkens skov til det sydøstlige hjørne, krydse Grønnevej og fortsætte gennem tunnellen under jernbanen.

Vejlesøparken – Områdets størrelse

Vejlesøparken har et tinglyst areal på 111.283 kvadratmetre,

dvs. godt 11 hektarer eller 20 tdr. land.

Tryk på tegning for at se forstørrelse.

Vejlesøparken – Læs Tyvekrogens Historie

Klik på billedet for at læse artiklen om Vejlesøparken / Tyvekrogens historie fra Søllerødbogen 2016.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign