Vejlesøparkens Historie

Bebyggelsen Vejlesøparken ligger i et tidligere fredskovområde kaldet Tyvekrogen. Skovområdet blev adskilt fra Geels Skov, da Nordbanen blev anlagt i 1860’erne. Efter forskellige transaktioner omkring Søllerød Kommunes naturområder blev fredningen af skovområdet ophævet i slutningen af 1950’erne til fordel for en større bebyggelse. Vejlesøparken er et af de ganske få eksempler i Danmark på at man har fået tilladelse til at udnytte skovarealer til bebyggelse.

Milepæle i Tyvekrogen / Vejlesøparkens udvikling

 • 1792 – Den nye snorlige Kongevej anlægges gennem Geels Skov
 • 1862 – Jernbanen fra København til Hillerød bygges parallelt med Kongevejen
 • 1891 – Jernbanen får dobbeltspor og Tyvekrogen isoleres endnu mere fra Geels Skov
 • 1950 – Søllerød Kommune indleder forhandlinger om mageskifte med Staten
 • 1955 –  Tyvekrogen skifter officielt ejer til Søllerød Kommune
 • 1958 – Fredningsdeklarationerne ophæves
 • 1959 – 1dt tinglyses som selvstændig matrikel
 • 1966 – Arkitektskitser over Vejlesøparkens bygninger udarbejdes
 • 1967 – Søllerød Kommune vedtager Byplan 23 vedrørende Tyvekrogen
 • 1967 – Søllerød Kommune sælger 1dt til Codan og J.P. Christiansen
 • 1967 – Salgspris på 9 millioner kr. godkendes. Codan ejer 60 % og Entreprenør J.P. Christiansen 40 %
 • 1967 – “Foreningen Furesø” og andre naturfredningsforeninger taler mod byggeriet
 • 1967 – Den 5. august skifter “Tyvekrogen” ejer, idet kommunens salg til bygherrerne tinglyses denne dag.
 • 1968 – Navneændring fra “Tyvekrogen” til “Vejlesøparken” godkendes officielt
 • 1968 – Blok 3 og 4 udmatrikuleres som 1dy af spekulationsmæssige årsager
 • 1970 – Udlejningerne af de 470 lejligheder og indflytningerne påbegyndes
 • 1970 – Første skovplan vedtages – er er siden regelmæssigt opdateret som krævet af myndighederne
 • 1971 – Slumstormere fra København besætter de tomme lejligheder
 • 1971 – Spekulativ huslejenedsættelse for at få alle lejligheder lejet ud
 • 1978 – Lange køer blandt boligansøgerne. Inflationen har gjort lejeprisen attraktiv
 • 1979 – 1dt lejlighederne udmatrikuleres, så de kan sælges som ejerboliger
 • 1980 – Ny restriktiv lov om ejerlejligheder indføres
 • 1984 – Engelske RSA overtager aktiemajoriteten i Codan, der ejer Vejlesøparken
 • 1995 – Codan Forsikring sælger Vejlesøparken til Codan Liv (Opnæsgård II). Pris 268 millioner kr.
 • 2003 – Restauranten i Blok 1 nedlægges. Passer ikke ind i et ejerlejlighedskoncept
 • 2003 – Udvendigt vedligehold af facader for ca. 40 millioner kr.
 • 2004 – Salg af lejligheder til ejerboliger påbegyndes via ejendomsmægler Jesper Nielsen
 • 2004 – Salg til lejere tilbydes med 20 % rabat for at accelerere salget
 • 2004 – Ejendomsadministrationen i Codan Ejendomme overføres sammen med ca. 50 medarbejdere til Datea
 • 2004 – Codan Liv inkl. Codan Ejendomme, og dermed Vejlesøparken, sælges til den svenske SEB koncern.
 • 2004 – Codan Ejendomme skifter 1. oktober navn til SEB Ejendomme
 • 2015 – Halvdelen af de 470 lejligheder er nu solgt som ejerboliger
 • 2016 – Ejerboligerne udgør nu 265 ud af de samlede 470 boliger
 • 2017 – Dele af tv-serien “Bedrag” optages i Vejlesøparken
 • 2017 – Den 1. juni sælger SEB Ejendomme de resterende udlejningslejligheder til Core Property Management.

Historien om 1dt og 1dy opdelingen

Tyvekrogen var statsejet skov frem til 1955, hvor området mageskiftes til Søllerød Kommune. Fire år senere ophæves fredningsbestemmelserne og  byplanvedtægt nr. 23 tinglyses som grundliggende bestemmelse for områdets udnyttelse.

I 1967 sælges området til entreprenør J.P. Christiansen (40 %) og Codan (60 %) for 9 millioner kroner og samtidigt godkendes byggeprojektet for Vejlesøparken. Området underopdeles i 1969 i matr. nr. 1dy (tilhørende JPC) og 1dt (tilhørende Codan), og er hermed juridisk spaltet i to ejendomme, hvorved der også opstår to ejerforeninger ved udstykning i ejerlejligheder.  Efter 3 måneder blev den bagerste del af området, 1dy, handlet tilbage så opdelingen tjente kun et  kortvarigt spekulationsformål.

I forbindelse med tinglysning af nye vedtægter i 2015 blev de to ejendomme igen sammenlagt, idet tinglysningsretten da administrativt sammen matrikulerede parcellerne 1dt og 1dy. Og dermed er ønsket om sammenlægning atter blevet aktuelt.

Bestyrelserne vurderer på denne baggrund de fornyede muligheder for en sammenlægning af de tre foreninger. Sagen ligger lige nu i Vedtægtsunderudvalget.

Se en advokatvurdering fra 2012 her>>. Dog kan denne vurdering ikke stå alene.

Vejlesøparkens Historie som beskrevet i Søllerødbogen 2016

Her fortælles historien om, hvordan det gik til, og hvad der videre skete, idet bebyggelsen i flere omgange har været genstand for både lokal og national opmærksomhed.

Klik på billedet for at læse artiklen om Vejlesøparken / Tyvekrogens historie fra Søllerødbogen 2016.

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign