Vedtægter & Forretningsorden

Nye Vedtægter i 2024

Bestyrelsen har sammen med Galst advokatfirmaet udarbejde et sæt nye særvedtægter, der kom til høring hos ejerne i november 2023, og blev vedtaget i to omgange på den ordinære generalforsamlingen 2024 og på den ekstraordinære generalforsamling 14. februar 2024. De nye særvedtægter er gældende fra vedtagelsestidspunktet selv om tinglysningen endnu ikke er gennemgørt. De nye særvedtægter kan hentes via disse links:

De tidligere vedtægter fra 2014 (kun til orientering)

Vedtægterne for Vejlesøparken er relativt stationære og obligatoriske for alle beboerne. Vedtægterne, der er tinglyste, er opdelt i tre områder:

Vedtægterne er underlagt loven og øvrige offentlige bestemmelser, herunder:

Tidligere version af Vedtægterne:

Forretningsordenen

Forretningsordenen er underlagt vedtægterne, men giver en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan den daglige ledelse af Vejlesøparken gennemføres:

Vejlesøparkens Husorden og Forretningsorden er underlagt vedtægterne.

Har du spørgsmål til Vedtægterne så kontakt Bestyrelsen

Stemmefordeling

Før hver generalforsamling udregnes stemmefordelingen mellem CoBo-ejendomme og ejerne af de individuelle ejerlejligheder. Resultatet registreres hvert år i Referatet af Generalforsamlingen.

Relaterede dokumenter

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign