Betonrenovering af Blok 1

Vejlesøparken, den 6. juli 2018.

I sidste uge blev der rundsendt en varsling af byggearbejde i hele blok 1. Varslingsbrevet kan ses her>>.

En del beboere har henvendt sig til Newsec Datea og undertegnede og klaget over de gener, som projektet ville medføre. Som konsekvens fik jeg arrangeret et byggemøde med Entreprenøren og Konsulenthuset (EKAS), for at opnå en faseplan, der udviste større hensyn til beboernes velbefindende. Vi nåede til enighed om en plan, der balancerer hensynet til arbejdets produktivitet og hensynet til beboerne. Jeg mangler at få denne plan skriftligt godkendt før jeg kan komme med en detaljeret orientering.

Men uden at sige for meget, så kan jeg på nuværende tidspunkt udmelde at:

  • 6 ugers varslingen (Lejelovens § 55) vil blive overholdt startende fra den 28. juni. Projektet vil nok starte forinden med etablering af byggeplads m.v. Men ingen beboere må blive groft generet inden for 6 ugers grænsen.
  • Projektet faseopdeles med henblik på at afkorte den periode, hvor den enkelte beboer generes.
  • Første fase bliver at etablere byggepladsen med skurvogne osv. Dette kan medføre gener for beboerne i fællesområdet, men ikke i selve boligen
  • Anden fase bliver at opsætte stillads ved Blok 1 gavlene. Dette vil især genere børnehaven og kun få beboere. Flugtvejene via altansystemet vil blive bevaret.
  • Endelejlighederne vil blive påvirket af stilladset, der rækker lidt ind over facaden. Lejlighederne i det sydvestlige hjørne vil få opsat stillads ved facaden, de betonreparationerne ikke kan udføres fra lift. Vi tilstræber at dette stillads kan nedtages efter brug og ikke i hele projektperioden.
  • Tredje fase bliver at udbedre betonskaderne i facaderne. Dette foretages udefra via lift og kræver ikke direkte adgang til beboernes altaner. Men den enkelte beboer vil opleve kortvarigt arbejde ud for egen lejlighed.
  • Fjerde fase bliver den mest generende. På alle altaner findes den en elastisk fuge i gulvet. Den har en typisk levetid på 10 – 15 år og blev sidst udskiftet i ved den store renovering i 2004 – 2005. Så det er på høje tid at få den udskiftet igen – dels fordi der trænger vand ned til underboens terrasse og dels fordi der trænger vand ind i den bærende konstruktion (konsollerne) og ødelægger jernarmeringen. Arbejdet udføres på selve altanen, hvor beboerne skal rydde den yderste del af altanen. Møbler og lignende må fortsat placeres i altanens indhak ifølge den foreløbige melding. Jeg har bedt entreprenøren om at faseopdele denne opgave så den enkelte beboer bliver generet i kortere tid og ikke hele projektperioden. Dette er endnu ikke bekræftet.
  • Beboerne vil løbende blive opdateret med faseplanerne via opslagstavlen og hjemmesiden. De vigtigste informationer vil også blive oversat til engelsk. Kun i særlige situationen vil der blive afleveret brev i postkassen, så hold øje med opslagstavlen og hjemmesiden.

Klager fra ejere kan fortsat fremsendes til undertegnede og klager fra lejere fremsendes efter de gældende regler.

Med venlig hilsen

Carsten Riddersholm (1dt formand)

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign