Antenneforeningen orienterer

Vejlesøparken, den 14. januar 2019.

NB: Vejlesøparkens Antenneforening er en selvstændig forening og er ikke på nogen måde underlagt Vejlesøparkens Grundejerforening eller de to Ejerforeninger 1dy og 1dt. Orienteringen bringes alene af almen interesse for beboerne i Vejlesøparken.

MVH / Webmaster

**************************************

Orientering fra Antenneforeningens bestyrelsen

Antenneforeningens formål

At eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med TV-kanaler og internet – Vel at mærke væsentligt billigere end nu!-

Hvad har vi gjort indtil nu?

Siden stiftelsen af vor forening for fire måneder siden har vi

 • fastlagt og organiseret bestyrelsens arbejde – opgaver, arbejdsgrupper, kommunikation, mødestruktur
 • ordnet formaliteter – registreret foreningen i Erhvervsregistret og hos Skat, oprettet bankkonto, etableret økonomisystem, m.m.
 • etableret foreningens hjemmeside – http://vspantenneforening.dk/
 • haft meget positiv kontakt og møder med bestyrelserne i Vejlesøparkens ejerforeninger, bl.a. om:
  • afklaring af hidtidig indsats
  • erfaringer og resultater
  • vor forenings forhold til ejerne
 • indmeldt foreningen i FDA – Forenede Danske Antenneanlæg – https://www.fda.dk/
 • haft meget værdifuld kontakt og møder med formanden for FDA for information om bl.a.:
  • markedsmæssige forhold
  • leverandører – YouSee og andre
  • lovgivning/jura
  • assistance fra FDA i næste fase
 • kommunikeret med Vejlesøparkens beboere om medlemskab m.m.

Foreningen har nu mere end 60 medlemmer, og der kommer stadig flere til.

Suppleant Inger Cecilie Hoffmann indtrådte den 3. januar som bestyrelsesmedlem i stedet for Torsten Rasmussen, som har været forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Hvad er vi nu i gang med?

Nu har vi et solidt grundlag for den næste – meget vigtige – fase i bestyrelsens arbejde, og den har vi netop tage fat på:

 • kontakt med potentielle, fremtidige leverandører
 • indhentning af tilbud
 • forhandling med én eller flere af dem

Hvad sigter vi imod?

Inden for første kvartal 2019 at udsende ét eller flere forslag til bedre og billigere forsyning med TV-kanaler og internet til foreningens medlemmer. Derefter at afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at opnå enighed om en aftale med fremtidig(e) leverandør(er).

MEDLEMSKAB

Hvis du ikke er medlem, så meld dig ind nu. Du styrker foreningen og giver os en bedre forhandlingsposition over for leverandører, og du får indflydelse på valget af kommende TV- og bredbåndsforsyning. Første års kontingent er kun kr. 50. Her indmelder du dig:

http://vspantenneforening.dk/

På denne hjemmeside kan du også læse referaterne fra vore bestyrelsesmøder, samt nyheder fra os.

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign