Beboermøde 5. februar 2019

Vejlesøparken, den 12. januar 2019.

NB: Beboerrepræsentationen er en selvstændig forening og er ikke på nogen måde underlagt Vejlesøparkens Grundejerforening eller de to Ejerforeninger 1dy og 1dt. Orienteringen bringes alene af almen interesse for beboerne i Vejlesøparken.

MVH / Webmaster

**************************************

Indkaldelse til lejernes ordinære beboermøde Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 i Vejlesøparkens selskabslokale i nr. 1. stuen.

Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent – BR foreslår Erik Lassen
  2. Beretning for 2018 – udleveres ved indgangen
  3. Regnskab for 2018 til godkendelse – udleveres ved indgangen
  4. Skriftlige forslag fra lejerne, der ønskes behandlet, skal være BR i hænde senest tirsdag den 29.januar 2019 og afleveres på ejendomskontoret eller pr. mail: vsp.preben@gmail.com
  5. Budgetforslag og aktiviteter samt kontingent for 2019 til godkendelse
  6. Valg af beboerrepræsentanter: BR foreslår følgende: Bente Walther, Karen Krabbe og Ole Jørgensen
  7. Valg af suppleanter: BR foreslår følgende: Ellen Christensen, Jette Jørgensen og Preben Christensen
  8. Alle lejere kan naturligvis stille op til BR eller som suppleanter hertil.
  9. Valg af revisor: Nuværende revisor Erik Lassen, nr. 29 genopstiller
  10. Eventuelt

OBS! Beboere, som bor til fremleje, er velkomne til mødet, men har ingen stemmeret.

Alle lejere opfordres til af praktiske grunde at tilkendegive, om de deltager. Enten via mail:  vsp.preben@gmail.com eller aflevere tilmelding på ejendomskontoret inden 3. februar.

Beboerrepræsentationen – BR

Preben Christensen

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign