Informationsmøde 17. juni 2019

Vejlesøparken, den 5. juni 2019

Indbydelse

Til infomøde om vedligeholdelse af jeres fælles afløbssystem i ejendommen.

Som vi tidligere har orienteret om, er ejendommens afløbssystem tilgroet, og skal udspules for at forebygge vandskader. Spulingen vil vi udføre én opgang ad gangen, så vi ikke skal ind i opgangene flere gange og trække slanger op. Vi indbyder hermed til et møde hvor vi gennemgår procedurerne, for udførelsen. Samtidig orienterer vi om, hvad spulingen betyder for dig som beboer.

Der vil der komme en indkaldelse i din postkasse og et opslag i opgangen om hvilken dag, ønsker vi at se dig og dine naboer til en orientering og en forfriskning (Et glas vin, øl, kaffe, te).

Det første møde bliver i selskabslokalet i blok 1.  kl. 19.00-20.00, d. 17. juni 2019.

 Da vi ikke kan mødes alle sammen på én gang i lokalerne, så vi deler det hele op i opgange/blokke, så vi kan holde møde med 1-2 blokke ved hvert møde.

Vi starter med blok 2 og 3, opgangene 2-16

Projektet starter nogle uger inden det første møde. Målet er at skaffe maksimalt gennemløb i de rør som ligger i jorden og under jeres blokke i kældrene, inden vi går i gang med rørene i de enkelte lejligheder. Dette vil ikke berøre beboerne, ud over at I ser vores slanger og biler i området.

Med venlig hilsen

Jan Breaum / Spoltec

Se PDF-versionen af Spoltec brevet her>>

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign