Nyhedsbrev fra Inspektøren

Vejlesøparken, den 4. juni 2019

Nyhedsbrev fra Ejendomsinspektøren

Nu kom den fagre sommer
med græs og urter små,
og alle markens blommer
fremtitter mellem strå.
Den lune vind
sig smyger om din brune kind,
og solen står
med stråler i sit hår.

Kære alle

Jeg starter med en dejlig sangtekst af Oluf Ring som fanger, at foråret er ovre og nu kommer den dejlige danske sommer. Som I alle kan se, er vores dejlige skov sprunget ud i fuld flor.

Jeg vil gerne bruge dette skriv til lidt generel information:

  • Ejendomskontoret holder flyttedag 17. juni og flytter op i blok 1 ved siden af vaskeriet.
  • Vi skal rense afløb fra alle boligerne. Vi starter op i juni mdr. med blok 2 og 3, efterfulgt af blok 4, 5 og til sidst blok1. Information kan læses på de opslag, som både er ophængt i indgangspartierne og omdelt. Der vil blive afholdt nogle informationsmøder, hvor datoerne bliver annonceret. Al information findes også på vores hjemmeside.
  • Vi arbejder hårdt på, at vi skal starte med at affaldssortere i Vejlesøparken, ja faktisk i hele Holte fra d. 1/10-2019. Al informationsmateriale vil blive omdelt, og der vil blive afholdt informationsmøder. I kan se mere på Rudersdal kommunes hjemmeside om dette emne.
  • Vi planlægger at indvie vores nye lokale VSP Storskralds central pr 1/8-2019. Denne er i fuld gang med at blive klargjort bag ved varmecentralen ud mod Grønnevej. Mere information om dette nye tiltag, når vi nærmere os datoen.
  • Nu da sommeren er kommet, er vores sommerrengøringsplan trådt i kraft, så nu er der kun trappevask hver 14 dag.
  • Vi har gennem vintermånederne fældet og tyndet ud i skoven efter den plan som Park & Miljøudvalget samt bestyrelse har planlagt. Vi har plantet nye træer og nogle rhododendron, som vi har fået gratis. Vi mangler de sidste underskrifter, før vi kan offentliggøre den nye 10 års skovplan.
  • Vi har været rundt med næsten 4 tons asfalt og lappet huller i vores veje og parkeringspladser.
  • Vi opfordrer til, at der ikke parkeres på steder, hvor det ikke er tilladt og at beboerne i blok 1 bruger parkeringspladsen ved varmecentralen. Vi er i gang med forbedringstiltag, der vil lette adgangsforhold til denne parkeringsplads. Der er stadigt en del ledige parkeringspladser i parkeringskældrene under blok 2 og 3.
  • Vi ser også gerne, at alle vores hundeejere husker at overholde vores reglement, dvs. alle hunde skal føres i snor i hele Vejlesøparken og hundeejerne skal opsamle efterladenskaber. Husk, at I skal have en hundetilladelse via ejendomskontoret.

I ønskes alle en god sommer af ejendomsinspektør Jan Breaum

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign