Spoltec Informationsmøde 27/8

Vejlesøparken, 29. juli 2019.

Indbydelse – blok 4

Til infomøde om vedligeholdelse af jeres fælles afløbssystem i ejendommen.

I forbindelse med udførelsen af spulingen vil vi udføre det en opgang ad gangen, så vi ikke skal ind i alle opgangene flere gange og trække slanger op,. Derfor har vi valgt at indkalde til et møde hvor vi gennemgår procedurerne, for udførelsen og hvad det har for påvirkninger for dig som bor i lejlighederne, at få spulet sin kloak.

Vi  ønsker at se dig og dine naboer til en forfriskning (Et glas vin, øl, kaffe, te), så vi sammen kan komme frem til den bedste løsning

Dette møde vil blive afholdt i selskabslokalet i blok 1.  kl. 19:00-2000, d. 28/8-19.

Da vi ikke kan mødes allesammen på en gang i lokalerne, så vi deler det hele op i opgange/blokke, så vi kan holde møde med 1-2 blokke ved hvert møde.

Mødet den 29/8 er for hele blok 4, opgangene 17-35

Projektet har været i gang siden juni måned:de rør som ligger i jorden og under jeres blokke i kældrene, skal rengøres inden vi kan rengøre de rør som i har inde i jeres lejligheder. Blok 2 og 3 er blevet spulet med godt resultat.

Spoltec står for mødets indhold.

Læs mere om Spoltec metoden her>>

Med venlig hilsen / Jan Breaum – Ejendomsinspektør

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign