Kursus om Brandsikkerhed 26/9

Vejlesøparken, den 19. september 2019.

Download hele invitationen her>>

Bor I brandsikkert i Vejlesøparken ??

Kom til et spændende og informativt møde om brandsikkerhed

De fleste brande kan undgås med lidt omtanke og viden.

– hvordan kan du og din familie forebygge de mest almindelige brandårsager og sikre dit hjem mod en brand.

Mødet sker i samarbejde med undervisere fra Beredskabsforbundet, som bl.a. viser den nye Trygfilm om brand i boligen og fortæller om, hvad der kan gøres for at undgå en brand.

Kurset afholdes torsdag den 26. september i Vejlesøparkens selskabslokale  – fra 19.00-21.00 – vi byder på kaffe/the og småkager –

En lille banko i pausen -præmier – røgalarmer


Husk at tilmelde jer senest den 23. september på mail:  inspektoeren@vejlesoeparken.dk eller

i postkassen ved det nye ejendomskontor ved vaskeriet.

 Navn:

Adresse/nr. i Vejlesøparken

Antal deltagere:

 Bemærk: det er en gentagelse af de to kurser, som blev holdt for i 2018 og 2017.

Det er sidste chance for de beboere, som endnu ikke har deltaget i kurserne.                   

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign