Affaldssortering Fase 2

Vejlesøparken, den 3. januar 2020.

For English: See last section at this page.

Det er nu tre måneder siden, at den obligatoriske affaldssortering startede i Vejlesøparken. På mange måder er vi kommet godt fra start og oplever fortsat stigende mængder i de fem sorteringsgrupper: Plast, Metal, Papir, Pap og Glas. Mængderne af restaffald fra skakterne er dog endnu ikke reduceret tilsvarende.

Men – og der er et stort men – vi er stadigvæk langt fra de sorteringskrav, der stilles fra myndighedernes side. Indtil nu accepterer myndighederne (for vores vedkommende Rudersdal Kommune) en indkøringsperiode, inden det får større økonomiske konsekvenser for Vejlesøparkens Grundejerforening.

Fra mandag den 6, januar strammer vi op på kravene til den obligatoriske sorteringsordning. De blå mænd vil dagligt kontrollere de enkelte opgange. Og hvor der er fejlsorteret, vil genstandene blive stillet under sorteringskasserne med en seddel om, at affaldet skal afleveres på genbrugsstationen bag varmecentralen. De blå mænd vil ikke længere medtage fejlsorteret affald. Der er opsat sorteringsvejledninger på opslagstavlerne. Desuden kan sorteringsvejledningerne ses her:

NB: Der er stadigvæk beboere, der kaster flasker, aviser m.v. i affaldsskakterne. Dette er uacceptabelt og vil blive påtalt fremover. Bestyrelsen har forståelse for, at det kan være vanskeligt at sortere 100 procent korrekt og arrangerer derfor dialogmøder, hvor grænsetilfældene diskuteres. Men ingen kan være i tvivl om, at en tom vinflaske ikke må kastes i affaldsskakten.

Dialogmøder i Selskabslokalet om affaldssortering
Tidligere meddelelser om den obligatoriske affaldssortering:
English Posters:

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign