Fodring Forbudt

Vejlesøparken, den 21. januar 2020.

  • Dansk: Dokumentet kan downloades med dansk tekst her>>
  • English: The document “Feeding of wild animals is not alloved” can be downloaded from here>>
Fodring af vilde dyr er ikke tilladt

De nuværende milde vintre skaber gode betingelser for skadedyr, da der er masser af føde til dem i form af agern osv.

Vi ser desværre også, at der fra bliver fodret fra altaner/terrasser.

Der observeres rotter på hele området, men problemet er særlig alvorligt i og omkring børnehaven.

Iflg. husordenen er det ikke tilladt at fodre fugle eller andre dyr på eller fra terrasser/altaner:

”Fodring af fugle og dyr fra altaner, terrasser og vinduer er ikke tilladt, da det tiltrækker rotter og andre skadedyr, (ligesom det kan være til gene for andre beboere.)”

Den kommunale skadedyrsbekæmper er inddraget i sagen, men vi opfordrer på det kraftigste til, at man overholder husordenen!

Ejendomskontoret / Jan Breaum

**************************

Feeding of wild animals is not alloved

The current mild winters provide good conditions for vermin, as there is plenty of food for them in the form of acorns etc.

Unfortunately, we also observe that feeding takes place from the balconies/terraces.

Rats are observed all over the grounds, but the problem is particularly serious in and around the nursery school.

According to the house rules, feeding birds or other animals on or from the terraces/balconies/windows is not allowed:

“Feeding birds and other animals from balconies, terraces and windows is not allowed as it attracts rats and other vermin (and may also be a nuisance for other residents).”

The municipal vermin control is alerted, but we strongly urge you to comply with the house order!

Property manager’s office / Jan Breaum

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign