Energimærkning 2020

Vejlesøparken, den 15. december 2020.

Vejlesøparkens Energimærkning er netop udløbet og den nye rapport er på vej og forventes præsenteret på næste generalforsamling den 26. januar 2021. Arbejdet blev påbegyndt i slutningen af november og færdiggøres i begyndelsen af januar 2021.

Siden den sidste energimærkningsrapport blev udarbejdet har Vejlesøparken investeret adskillige millioner kr. i de anbefalede energitiltag. Disse energiforbedringer er valideret af et eksternt konsulentfirma, som i mellemtiden kan stilles til rådighed for evt. interesserede (ejendomsmæglere og boligadvokater).

Som noget nyt bliver Vejlesøparkens fem boligblokke vurderet individuelt. Dermed udarbejdes også 5 sæt anbefalinger til yderligere energiforbedringer.

Yderlige informationer kan indhentes ved henvendelse til web-redaktøren

Comments are closed.