Port ved Varmecentralen

Vejlesøparken, den 10. juli 2021

Nyt tiltag ved Vejlesøparkens storskraldsområde bag varmecentralen:

Der er opsat en skydeport for at begrænse adgangen til kun at omfatte Vejlesøparkens beboere.

Porten er åben man-tor 7-15, fre 7-12. Uden for arbejdstiden vil porten være lukket.

Man bruger den samme låsebrik, som bruges til kælderadgang.

Der er opsat en briklæser på metalstanderen til venstre for indgangen. Porten står åben i 8 minutter, hvorefter den lukker automatisk.

På den indvendige side er der placeret en briklæser på bygningen, så porten kan åbnes indefra.

Med venlig hilsen / Jan Breaum, ejendomsinspektør

Sliding gate

New initiative at Vejlesøparken’s recycling center behind the heating plant:

A sliding gate has been installed to limit the access to residents at Vejlesøparken only.

The gate is open Mon-Thu 7-15, Fri 7-12. Outside working hours, the gate will be closed.

Access is gained by using the chip that is used for basement access.

A chip reader is mounted on the metal post to the left of the gate.

The gate stays open for 8 minutes after which it closes automatically.

On the inside a brick reader is placed on the building next to the gate in order to secure exit.

Best regards / Jan Breaum, building manager

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign