Rensning af facader

Vejlesøparken, den 29. august 2022

Vejlesøparkens facader skal renses. Arbejdet er påbegyndt og forventes at blive afsluttet inden udgangen af oktober. Facaderensningen startede i den nordlige ende af blok 3, og der arbejdes med to lifte i hele perioden. Den planlagte rækkefølge er: Blok 3 i uge 35 og 36. Blok 2 i uge 36 og 37. Blok 4 i uge 38 og 39. Blok 5 i uge 40 og 41. Derefter Blok 1. Beboerne vil modtage et detaljeret informationsbrev få dage før facade­rensningen påbegyndes i deres område.

Arbejdet udføres af firmaet Cortex, der er anerkendt for at være en af Danmarks dygtigste firmaer til den type komplekse opgaver. Den valgte metode hedder “Cortes Metode 2 – Hedevandsrensning”, og kan ses her>>

En beboer har spurgt, om der er fare for aspest eller lignende farlige stoffer. Hertil er svaret: Risikoen for asbest og PCB fik vi undersøgt i 2018, hvilket medførte en del udskiftning af fugerne i blok 1. Herefter har vi ingen nævneværdig PCB problemer i betonfugerne i Vejlesøparken.

En beboer har spurgt, om højtryksrensningen kan beskadige betonoverfladen, så der snart igen kommer algevekst. Hertil er svaret: Det er en kendt risiko, og derfor anvendes ikke højere vandtryk end betonen kan modstå uden nævneværdige skader. Til gengæld må vi acceptere, at ikke alle forekomster af alger og snavs renses 100 procent bort. Det er en balance mellem de to hensyn.

Ingeniørfirmaet EKAS overvåger facaderensningen for at sikre, af betonoverfladen behandles nænsomt. Ved samme lejlighed konstateres evt, svagheder eller skader i betonoverfladen eller fugerne mellem betonelementerne.

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign