Sortering af madaffald

Vejlesøparken, den 4. september 2022

Rudersdal Kommune er i gang med at indføre nye affaldsbeholdere til ”Rest- og madaffald”. Ordningen kommer til Vejlesøparken i starten af november. Det igangværende projekt til optimering af affaldssortering er forberedt på denne udvikling. Der vil blive opsat en ekstra container i sorteringsrummet i kælderen. Skakterne bevares til restaffald. Se mere på hjemmesiden.

Danmarks Naturfredningsforening skriver på deres hjemmeside:

 Nu skal du ikke længere omlægge dine affaldsvaner, når du tager i sommerhus eller på ferie rundt omkring i Danmark. Fra den 1. juli 2021 gælder den nye landsdækkende affaldssortering nemlig:

– I Danmarks Naturfredningsforening er vi meget begejstrede for, at affaldssortering endelig bliver strømlinet, så der er de samme muligheder på tværs af landet, siger Mette Hoffgaard Ranfelt, miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter:

– Det er et kæmpe skridt for affaldssortering, fordi det nu bliver nemmere at genanvende og genbruge i hele landet.

Ifølge Miljøstyrelsen kan Danmark spare 589.000 tons CO2, hvis alle danskere sorterer alt deres husholdningsaffald i stedet for at sende det til forbrænding.

Det svarer ifølge styrelsen til afbrænding af mere end 200.000 tons kul!

Vejlesøparken er godt forberedt

Gennem det sidste år har Vejlesøparken forberedt sig på at håndtere de 10 sorteringskategorier, som både EU og Danmark er ved at implementere. Hele vores grundstruktur med beboersortering i kældrene og den efterfølgende omlastning til de store containere bag Varmecentralen er forberedt på at imødekomme myndighedskravene.

Madaffald (også kaldet bio-affald) vil blive sorteret i boligen i specielle plastikposer, som kommunen udleverer. Disse afleveres i en ny type container i kældrene. Vi bevarer vores skakter i opgangene til restaffald. Ind til starten af november 2022 vil madaffald stadigvæk blive betragtet som restaffald, der bortskaffes gennem skakterne i opgangene.

De 10 sorteringsgrupper

 

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign