Generalforsamling 2023

Som tidligere meddelt via denne hjemmeside, så afholdes den ordinære generalforsamling onsdag, den 25. januar 2023 kl. 19:00 i lokalerne hos Newsec i Lyngby. Indkaldelsen vil blive udsendt i overensstemmelse med vedtægterne.

Ejerne opfordres til at sætte kryds i kalenderen og møde op på generalforsamlingen eller sikre sin indflydelse via fuldmagt, da der vil komme vigtige ting på dagsordenen.

Som følge af et generelt politisk og økonomisk turbulent år må vi også i Vejlesøparken forholde os til nogle nødvendige tilpasninger. Der kan ikke forventes et “normalt” forløb, hvor vi bare fastholder strategien og øger budgetterne med 1 – 2 procent. Ejerne må på generalforsamlingen bl.a. forholde sig til:

  • Budgetter, der tilpasses inflationen
  • Besparelser, da mange familier er ramt af andre store udgifter (el, varme osv.)
  • Forslag til, hvordan liftvejene og overskudsjorden skal anvendes fremover
  • Etablering af skovbryn, der repræsenterer overgangen mellem park og skov
  • Prioriteringer i den 10-årige vedligeholdelsesplan.

Regnskaberne er nu sendt til trykkeriet og vil blive omdelt sammen med den officielle indkaldelse til generalforsamlingen, men det kan afsløres, at Vejlesøparken har god kontrol over udgifterne inden for de fastsatte rammer.

Derfor er det vigtigt, at du som ejer møder op og deltager i fastsættelsen af næste års prioriteringer og økonomiske rammer.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign