Bestyrelsesmødet 13/4 2023

Vejlesøparken, den 23. april 2023

Den 13/4 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Årets næste 4 bestyrelsesmøder er planlagt til den:

 • 13. juni 2023
 • 24. august 2023
 • 28. september 2023
 • 16. november 2023

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 13/4:
 • Efter 4 måneders test af ProBo har Vejlesøparken meddelt Newsec, at man ønsker at fastholde UNIK/NETejendom som økonomisystem.
 • El- og gaspriserne er faldet og priserne på fællesvaskeriet nedsættes tilsvarende
 • Prisen for at benytte el-ladestanderne er allerede tilpasset de variable el-priser
 • Generelt følger økonomien de budgetterede tal. Der har været flere udgifter på elevatorer end forventet, men der er også mindre udgifter andre steder, fx ved affaldshåndtering.
 • Der kommer en ny ordning for sortering af bioaffald i maj måned
 • Liftvejene bliver tilsået med græs inden for kort tid
 • Der er fældet nogle store træer. hvor der var risiko for skader på personer og bygninger
 • Alle trapper får en forårsrengøring i nær fremtid
 • Loftet i vaskeriet bliver lydisoleret, så vasketiden kan udvides til natten med billige strømpriser.
 • En beboer havde udtrykt bekymring over elevatorstop i weekenderne. Der er fundet en alternativ løsning for beboere i nød
 • Der arbejdes på et sæt nye vedtægter, der kommer til afstemning senere på året
 • Et større projekt til udskiftning af vandrørene i kælderetagerne er under udarbejdelse og vil blive forelagt generalforsamlingen inden for få måneder.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign