Info om Skov og Park

Informationsbrevet kan downloades her>>

Kære alle.

Nu er vores sidste bededag afsluttet! og den var da dejlig med masser af soltimer.

Vi har endeligt fået vores gartnerfirma igang nu med de 3 serviceveje. Vi har jo haft et sent forår med sne, masser af vand, vi forsøgte flere gange at komme i jorden, men det var for vådt.

Ved blokkene 2-3-5 laves lift vejene helt færdige, bla. med at få afrette jorden, revet områderne og sået græs og grøfteblandinger på skrænterne.

I parken mellem blokkene 4 og 5/1 plantes der 18 nye store træer af forskellige arter, som skal udfylde hullerne ved tidligere fældninger.

Herunder er en liste over en del af de buske vi sætter ud som skovbrynsbeplantning, anbefalet af vores skovfoged.

Planteplan for nyt skovbryn

Skovdyrkerne anbefaler ud fra Skovplanens planteliste at plante følgende buske i grupper af 5 stk. med indbyrdes afstande på 125 cm. Der skal laves stor variation, pas endelig på at det ikke bliver det samme mønster der går igen igennem hele plantningen. Der er 15 forskellige buskarter som vi planter ud, bla:

  • Corylus avellana, hassel
  • Crataegus laevigata, hvidtjørn
  • Euonymus europaea, benved
  • Malus sargentii, sargents-æble
  • Prunus spinosa, slåen
  • Sambucus nigra, hyld
  • Ilex aquifolium, kristtorn
  • Taxus baccata, taks

Disse arter er buske som ikke bliver så høje, men til gengæld tætte i bunden med god blomstring og flotte bær om efteråret. De er alle hjemmehørende i Danmark og giver derfor god mulighed for levested for insekter og dermed fugle og andre dyr, som er knyttet til netop disse buske. Taks og Kristtorn, giver lidt stedsegrønt til om vinteren.

Med venlig hilsen

Ejendomskontoret – Jan Breaum

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign