Bestyrelsesmødet den 13. juni 2023

Vejlesøparken, den 26. juni 2023

Den 13/6 blev der afholdt et planlagt bestyrelsesmøde. Referatet af mødet kan ses her>>

Årets næste 3 bestyrelsesmøder er planlagt til den:

 • 24. august 2023
 • 28. september 2023
 • 16. november 2023

Se hele oversigten bestyrelsesmøder og referater her>>

Vigtige emner behandlet på bestyrelsesmødet den 13/6:
 • Problemer med et overskueligt regnskab. Bestyrelsen griber ind i sagen
 • Liftvejene er nu færdige og tilsået med græs. Vi venter på regn
 • Skovbrynene ved blok 3, 2 og 5 er færdige. Der kunstvandes som følge af tørken
 • Affaldssorteringen er konsolideret for at spare på medarbejdernes tid
 • Der indsamles nu bio-affald, så alle 10 affaldssegmenter er nu i funktion
 • Bestyrelsen godkendte projektet til facade reparationer og udskiftning af fuger
 • Bestyrelsen godkendte indkøb af 20 nye bænke til fællesområderne
 • Bestyrelsen besluttede at udskifte hovedhanerne for det kolde vand
 • Alle fire legepladsen er ved at blive renoveret med bl.a. nyt sand (lovkrav)
 • Bestyrelsen har opgivet at installere solceller på taget på grund af bureaukratiske regler
 • Holte Fjernvarme skal integreres i Norfors, der i forvejen har store gældsforpligtigelser
 • Bestyrelsen har igen haft et møde med borgmesteren om de to jorddepoter. Sagen genbehandles.

MVH / Webmaster

Tilbage til nyhedsoversigt >>

Hjemmesiden og grafisk design af: DuexDesign